OFFSHORE

CO2 avgift til FOU

Kon-kraft har lagt frem sin innstilling om bruk av gass i Norge. De ønsker å bruke deler av CO 2 avgiftene på sokkelen til finansiere FOU i forbindelse med bruk av gass i Norge. Innstillingen er presentert for Topplederforum med statsråd Einar Steensnæs i spissen. Forslagene er oversendt Olje og energidepartementet og inngår som innspill til som skal departementets arbeide med Gassmeldingen som legges frem 1. November.

Kon-kraft mener Norge trenger ny næringsvirksomhet for å dekke opp et forventet verdiskapingsgap som kommer på grunn av redusert oljeproduksjon på norsk sokkel.

Norge som energinasjon må utvikles videre gjennom økt innenlandsk bruk av gass.

Dette konkluderes det med i en rapport fra en arbeidsgruppe, opprettet under Topplederforum.

For å sikre forutsigbarhet i bevilgninger foreslår gruppen blant annet at de nasjonale utviklingsprogrammene for gassteknologi finansieres ved at 20 prosent av de midlene Staten mottar i CO 2-avgift i forbindelse med petroleumsvirksomheten på norsk sokkel øremerkes for disse formål.

Innstillingen fra Kon-kraft har fire hovedområder som må utvikles som et nasjonalt prosjekt med kostnadseffektiv og miljøvennlig bruk av gass er de sentrale temaene.

Det bør opprettes et nasjonalt innovasjonssenter for gassteknologi. Det bør opprettes et nasjonalt gassteknologiprogram for energi/varmefomål og for å utvikle CO 2 vennlige løsninger inklusive CO 2 håndtering. Den langsiktige finasieringen til FOU sikres gjennom at 20 prosent av CO 2 avgiften øremerkes forskningsformål, og endelig at det må etableres en gassrørledning til Grenland.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.