MARITIM

Clarksons Platou: Kan bli tøft å nå klimamålene

Økende miljøbevissthet vil gjennomsyre hele shipping industrien framover. IMO-vedtak øker  bevisstheten – fra nitrogenoksider og svovel til klima. Men 2030 og 2050-mål med halvering av utslipp, tror Clarksons Platou kan bli vanskelig å nå.

Tankskip i solnedgang. IMO-mål om 40 prosent klimakutt innen 2030 kan bli tøft, tror meklerfirmaet  Clarksons Platou.
Tankskip i solnedgang. IMO-mål om 40 prosent klimakutt innen 2030 kan bli tøft, tror meklerfirmaet Clarksons Platou. Foto: Wiki Commons

I TUs serie om maritime trender, spør vi sentrale aktører i litt ulike deler av maritim næring om hva som preget perioden 2010–2020 – og hvilke trender de ser framover – fem og 10 år. Vi ber dem også svare på hvilke drivkrefter som har vært og vil være viktig.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.