CERN

Cern forkaster nesten alle kollisjonsdataene sine. Dermed kan ny vitenskap gå tapt

Slik forsøker fysikerne å unngå «det store marerittet».

Rundt 100 meter under bakken ved Cern ligger CMS-detektoren, en av fire detektorer som registrerer kollisjonene mellom protoner som farer tett opptil lysets hastighet gjennom LHC-tunnelen.

Cern, under grensen mellom Sveits og Frankrike: Den er stor og sylinderformet, bygget lag på lag og dandert med blå, røde og hvite kabler. Vi står rundt 100 meter under bakken og ser på Cern-detektoren Compact Moun Solenoid (CMS). Detektoren lever ikke opp til sitt kompakte navn – den 14.000 tonn tunge installasjonen fremstår som massiv. 

Les mer om: