Byr på fornyet Spar-konsept

Aker Solutions har tilbudt en nyutviklet Spar-­plattform til Aasta Hansteen-feltet.

Byr på fornyet Spar-konsept
Bilde: Aker Solutions

Aasta Hansteen

  • Første dypvannsfelt i Norge, ca. 320 km vest for Bodø.
  • Plattformen vil ha boligkvarter for permanent bemanning, lager for kondensat og et prosessområde med en kapasitet på 23 millioner Sm3 per døgn. Det blir to bunnrammer for fire brønner og en satellitt med én brønn til feltet.
  • Antatt utvinnbart volum: 47 milliarder Sm3 gass. Lavt CO2-innhold.
  • Gassen skal transporteres i 480 km rør på 30–36 tommer til Shells gassmottaksanlegg på Nyhamna, Nord-Møre.
  • Totale investeringskostnader er på ca. 34 milliarder kroner.
  • Investeringsbeslutning og PUD er ventet før jul. Kontraktstildelinger i desember.
  • Påvist i 1997, Statoil operatør fra 2006.
  • Forventet oppstart i 2016.
  • Partnere: Statoil (75 %), Exxon Mobil E&P AS (15) og ConocoPhillips (10).

 

Konkurrenten Technip har patenter som gjør at Aker Solutions har blitt nødt til å tenke i nye baner.

Det tror Henrik Hannus, leder for dypvanns- og arktiske løsninger, er en fordel.

– Spar-plattformer er enkle konstruksjoner. 95 prosent er kjente løsninger, basert på flyterteknologi. Der har vi svært mye erfaring, sier Hannus til Teknisk Ukeblad.

Les mer: Technip forbereder seg på tøff riggkamp

Article2912_Image4863.jpg

Norsok og klima

Technip kan slå i bordet med at de har bygget 14 Spar-plattformer. Hannus tror ikke det vil bli avgjørende.

– Vår erfaring og kunnskap om norske, harde vær- og klimatiske forhold, flyterteknologi, utmattingslaster, Norsok-standarder og Statoil-krav er en fordel, sier Hannus.

Både Technip og Aker Solutions har nøye studert de spesielle utfordringer det er med en lang sylinder, og bevegelser og krefter den utsettes for.

Målet er å ha minst mulig bevegelse, som også er Statoils begrunnelse for å velge Spar.

Demper bevegelser

Selskapene har valgt hver sine løsninger for deler av utfordringene. Technip har utviklet det de kaller truss, der nederste del av sylinderen er bygget i rørfag med dempeplater.

I den nederste platen, som er en kasse, fylles det magnetitt for å få et lavt tyngdepunkt og god stabilitet.

Aker Solutions har laget en stor mage rundt sin sylinder. I det ytre rom er det ballastvann, i det innerste er det beskyttet plass for kondensatlager.

– Vi mener vår løsning er bedre med tanke på stabilitet og håndterer bedre Mathieu-instabilitet, som man får i Norskehavet på grunn av lange bølger. Vi tror det fungerer bedre og blir mindre utsatt for utmattelseslaster enn truss-varianten, sier Hannus.

Aker Solutions’ plattform har fått navnet Belly Spar på grunn av magebeltet.

Den vil stikke ca. 170 meter under havoverflaten. Sylinderen under magebeltet har en noe mindre diameter.

Article2912_Image4862.jpg

Virvelstrøm

Strøm i vannet skaper virvelstrøm i bakkant av en stående sylinder. For å takle uheldige bevegelser, Vortex Induced Motion (VIM), har både Technip og Aker Solutions designet Spar med såkalte «strakes», plater som vrir seg rundt sylinderen, slik man også bruker på høye piper på land.

Begge har testet sine design i modelltanker. Aker Solutions har testet i havbassenget til Marintek i Trondheim.

– Bassengtestene viste at vi fikk enda mindre bevegelser enn vi hadde i våre simuleringer. Både VIM-effekt og svingninger på grunn av vertikalbevegelse, Mathieu-instabilitet, ble godt håndtert med vår Belly Spar, sier Hannus.

Les også:

Han er Akers ryddegutt i Brasil

– Norge bør ta ledertrøya i Arktis

Første spar på norsk sokkel 

Les mer om: