ENERGI

Vindkraftverket på Frøya midlertidig stanset

Kommunalminister Monica Mæland har midlertidig stanset vindkraftutbyggingen på Frøya. Sier hun vil ta bekymringen til innbyggerne på alvor.

Foto: Ronny Dybdahl Teigås/NTB Scanpix
27. mai 2019 - 15:08

Byggingen av vindkraftverk på Frøya stanses midlertidig etter pålegg fra Kommunaldepartementet, som skal gjennomgå Fylkesmannens behandling av saken.

– Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Taper en halv million hver dag

Les også

Så seint som 10. mai konkluderte Fylkesmannen med at Trønderenergi hadde lov til å starte byggingen av vindparken. Da hadde Trønderenergi først klagd på Frøya kommunes vedtak om å stanse byggingen.

Dette er saken:

  • Trønderenergi fikk i 2016 tillatelse til å bygge en vindpark med 14 møller på Frøya i Trøndelag.
  • Tillatelse ble gitt etter en dispensasjon i plan- og bygningsloven for tre år.
  • I vår ble arbeidet med parken stanset av aktivister, og da dispensasjonen løp ut 7. april, benyttet kommunen anledningen til å trekke byggetillatelsen tilbake.
  • Trønderenergi klagde vedtaket inn for Fylkesmannen og fikk 10. mai medhold til å fortsette arbeidet.
  • Fylkesmannens vedtak ble på sin side klagd inn til kommunaldepartementet av Frøya kommune.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå besluttet å legge ned midlertidig stans i arbeidet mens klagen er til behandling.
  • En endelig avgjørelse i saken er ventet i midten av juni.

– Det er svært viktig at næringsaktører og investorer har forutsigbarhet for at investeringer og arbeid med konsesjonsgitte prosjekter lar seg realisere, til tross for motstand og sivil ulydighet, uttalte kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem til TU den gangen.

Men vedtaket til Fylkesmannen ble klagd inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som nå midlertidig stanser byggingen, mens saken er under behandling.

– Fylkesmannens vedtak var veldig klart og grundig begrunnet, og vi kan derfor ikke se noen holdepunkter for at departementet skal konkludere med å omgjøre fylkesmannens vedtak, sier Eidem til TU i dag. Han sier anleggsarbeidet nå vil stanses i påvente av Kommunaldepartementets behandling av saken, men at det er viktig å understreke at departementet ennå ikke har gjort en realitetsvurdering av saken

Selskapet har tidligere oppgitt at de taper en halv million kroner hver dag på utsettelsen, på grunn av kontrakter de har inngått med leverandører og entreprenører. I tillegg kommer interne kostnader.

Vil ha raskt behandling

Les også

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland legger ned midlertidig stans i vindkraftutbygging på Frøya. Foto: Torbjørn Tandber

Vindkraftverket som Trønderenergi ønsker å bygge på Frøya består av 14 møller, hver med en rotordiameter på 136 meter. Parken er beregnet å produsere 201 GWh strøm i året, nok til å forsyne 13.000 husholdninger med strøm.

Selskapet fikk først tillatelse til å bygge parken av Frøya kommune tilbake i mars 2016. Tillatelsen gjaldt med en dispensasjon fram til 7. april 2019. Da byggestarten først ble utsatt, grunnet ulovlige aksjoner, benytter kommunen anledningen til å trekke tilbake dispensasjonen. Det er gyldigheten av dette vedtaket som nå skal prøves av departementet.

«Behandlingen av begjæring om omgjøring av Fylkesmannens vedtak av 10. mai 2019 krever rask avklaring og prioritert saksbehandling. Departementet arbeider derfor for å ha ferdigbehandlet omgjøringsbegjæringen primo juni 2019», står det i et brev departementet i dag har sendt Frøya kommune og deres advokatfirma Øvrebø Gjørtz.

– Vi er glad for at departementet har høy prioritet på å få gjennomført en realitetsbehandling av selve saken, sier Eidem i Trønderenergi til TU.

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.