BYGG

Byggereglene innført dagen etter at denne hallen fikk grønt lys, ville hindret kollaps

Forsikringsselskapet mente konstruksjonen var bygget etter feil sett med regler – tapte i retten.

Lageret i Raufoss raste sammen i april i fjor.
Lageret i Raufoss raste sammen i april i fjor. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad
Ida OftebroIda OftebroRedaktør for Digi.no og Inside Telecom
25. juni 2019 - 09:30

Den 9. april 2018 kollapset en lagerhall på Raufoss tilhørende LRN transport på grunn av store mengder snø på taket. Bildene fra kollapsen viser en hall som har falt fullstendig sammen.

Forsikringsselskapets takstmann anslo i sin rapport at det ville koste 19 millioner å rive og gjenoppføre lagerhallen.

Forsikringsselskapet nektet å betale

Hallen var fullforsikret hos Ly forsikring, men selskapet nektet å betale for gjenoppbyggingen. Årsaken var at de mente hallen var underdimensjonert for snømassene på taket, og bygget etter feil byggeregler.

Det er entreprenørselskapet Llentab som har prosjektert og satt opp hallen på vegne av LRN transport. Byggesøknaden ble godkjent som en ettrinns-søknad av Vestre Toten kommune 31. august 2001. Søknaden ble sendt 19. juni samme år.

I byggesøknaden skrev Llentab:

– Bygningen vil bli prosjektert i samsvar med løsninger angitt i veiledning til teknisk forskrift med underliggende dokumentasjon. Dimensjonering av bærende og sekundære konstruksjoner vil bli utført etter NS 3473 og 3479.

Les også

Strid om overgangsperiode

Kommunen godkjente byggetegningen uten merknader til bruken av de ovennevnte byggestandardene.

Ly har anført at siden byggestandarden NS3491 trådte i kraft med virkning fra 1. mars 2001, ble lagerbygget oppført med for svak konstruksjon, og ikke etter gjeldende byggeregler. LRNs advokater har anført at det har vært en overgangsperiode mellom de nye og de gamle reglene, som har vart fra 1. mars til 1. september 2001 – altså dagen etter at byggesøknaden ble godkjent.

Hvilke byggeregler som gjaldt på det aktuelle tidspunktet, har betydning for hvor mye snø takkonstruksjonen skulle beregnes til å tåle. Det gamle regelsettet stilte krav om å dimensjonere for 250 kilo snø per kvadratmeter, mens de nye byggereglene krevde at man dimensjonerte for 450 kilo snø per kvadratmeter.

Les også

Må betale

Dette synet deles av retten, som viser til en e-post fra Standard Norge ved prosjektleder Steinar Leivestad. Av den fremgår det at også Standard Norge oppfatter at det er en overgangsordning mellom de to byggstandardene.

Ly forsikring dømmes derfor til å betale LRN eiendom 14 millioner, som er det selskapet har betalt for oppføring av ny lagerhall. Retten dømmer også Ly forsikring til å dekke begge parters saksomkostninger.

Dommen er ikke rettskraftig. Lys advokat Stein Kleven sier at hans klient nå vil ta stilling til om de skal anke dommen innen fristen som utløper i slutten av august.

– Jeg har ingen andre kommentarer til dommen enn at rettsanvendelsen er feil, ved at den er i strid med ordlyden i TEK 97 og NS 3491. Følgelig er domsslutningen også i strid med gjeldende forsikringsvilkår, skriver Kleven til TU.

Les også

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.