BYGG

Stortinget og Multiconsult enige: 55 millioner i forlik i byggeprosjektsaken

Saken førte til at både stortingspresidenten og stortingsdirektøren måtte gå.

Oppgraderingen av Wessels plass skulle koste 1,1 milliard. Prisen ble langt høyere.
Oppgraderingen av Wessels plass skulle koste 1,1 milliard. Prisen ble langt høyere. Foto: Mari Gisvold Garathun
21. juni 2019 - 11:29

Stortinget og Multiconsult har inngått forlik i tvisten om selskapets leveranser i Stortingets byggeprosjekt Prinsens gate 26. Beløpet er på 55 millioner.

Stortingets direktør Marianne Andreassen og Multiconsults konsernsjef Grethe Bergly er fornøyd med at begge parter nå kan legge denne saken bak seg.

Det har vært et utfordrende byggeprosjekt for både Stortinget og Multiconsult, med viktige læringspunkter for begge, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

Forliket går ut på at Multiconsult dels betaler erstatning til Stortinget og dels gir et prisavslag på sitt honorar i prosjektet. Samlet er beløpet på 55 millioner kroner.

Les også

Søksmål

Stortinget gikk til søksmål og krevde 125 millioner kroner fra selskapet. Multiconsult svarte da med å tilby 9 millioner kroner.

På tre år økte sluttsummen for nytt post- og varemottak, ny innkjøringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 fra 1,1 milliarder til 2,3 milliarder kroner.

Tidslinje for byggeskandalen på Stortinget

* Våren 2011: Stortingets presidentskap vedtar å rehabilitere Prinsens gate 26. Budsjett 70 millioner kroner.

* Oktober 2012 blir det vedtatt at bygget skal rives innvendig, mens fasaden skal bevares.

* Januar 2013: Nytt post- og varemottak blir inkludert i prosjektet.

* Mars 2013: Det inngås kontrakt med Multiconsult/Link arkitekter.

* Mai 2014: Det vedtas å inkludere en innkjøringstunnel fra Rådhusgaten i prosjektet, med Veidekke som entreprenør. Samtidig får prosjektet en ny total kostnadsramme på 1,137 milliarder kroner.

* Våren 2015: Kostnadsrammen økes til 1,442 milliarder kroner (budsjett 2016).

* September 2016: Ny kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner (budsjett 2017).

* Juni 2017: Riksrevisjonens rapport behandles i Stortinget. Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at «Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag». Også en enstemmig kontrollkomité stempler stortingspresidentens håndtering av byggesprekken som «Sterkt kritikkverdig». En ny usikkerhetsanalyse gjennomføres.

* August 2017: Presidentskapet behandler usikkerhetsanalysen og vurderer det som forsvarlig å fortsette prosjektet. Utover høsten kommer en rekke nye endringsvarsler fra Multiconsult.

* 7. desember 2017: Presidentskapet får rapport om at prosjektets økonomi er meget anstrengt og at reservene nesten er oppbrukt.

* 19. desember 2017: Møte i prosjektrådet der økonomiutviklingen beskrives som kritisk. Gjenstående reserver vurderes som ikke tilstrekkelige. Ny usikkerhetsanalyse besluttes ferdigstilt.

* 20. desember 2017: Stortingspresident Olemic Thommessen redegjør for prosjektet i budsjettdebatten. Der slår han fast at kostnadsrammen på 1,8 milliarder kroner står fast, men at økonomien er blitt ytterligere anstrengt. Thommessen var ikke informert om den siste månedsrapporten.

* 15. februar 2018: Resultatet av nye kalkyler og ny usikkerhetsanalyse legges fram. De viser at det er behov for å øke kostnadsrammen med 483 millioner kroner til 2,32 milliarder kroner. Stortingsdirektør Ida Børresen går av.

* 8. mars 2018: Thommessen trekker seg som stortingspresident.

* 11. januar 2019: Christian Nørgaard Madsen slutter på dagen som konsernsjef i Multiconsult.

* 21. juni 2019: Stortinget og Multiconsult inngår forlik i tvisten. Forliket går ut på at Multiconsult dels betaler erstatning til Stortinget, og dels gir et prisavslag på sitt honorar i prosjektet. Samlet er beløpet på 55 millioner kroner

Den siste byggesprekken på nesten 500 millioner kroner ble kjent i februar i fjor og førte til at både stortingspresident Olemic Thommesen og stortingsdirektør Ida Børresen måtte gå.

De reelle kostnadene er imidlertid enda høyere, viser et internt notat med tittelen «Kostnader utenfor, men i tilknytning til, byggeprosjektet P26», som Aftenposten fikk innsyn i. Der summeres det opp ytterligere 219 millioner kroner i ulike kostnader Stortingets presidentskap mener har «direkte eller mer eller mindre tilknytning til byggeprosjektet».

Innenfor rammen

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) ville i fjor ikke garantere at anslaget på 2,3 milliarder kroner for de ovennevnte ekstrakostnadene blir sluttsummen for byggeprosjektet.

– Dette prosjektet har en historikk som tilsier at jeg ikke vil bruke ord som «garantere», men vi jobber svært tett for å følge opp prosjektet og sørge for at det holder seg innenfor rammene. Vi har styrket prosjektledelsen, får bistand fra Statsbygg og har krav om ukentlig avviksrapportering, sa hun i september i fjor.

På prosjektets presentasjonsside heter det at byggeprosjektet fortsatt styrer innenfor kostnadsrammen på 2,3 milliarder kroner med god margin.

Ferdig i oktober

Siste fase er å fornye og senke avløpssystemet i gateløpet som går foran åpningen av innkjøringstunnelen. Arbeidet vil pågå gjennom sommeren og er planlagt avsluttet i oktober.

Den økte kompleksiteten i denne siste fasen gjør at det går noe mer tid før hele prosjektet er avsluttet. Siden det nye avløpsanlegget går i gaten rett foran innkjøringen til post- og varemottaket, blir innkjøringstunnelen tatt i bruk når ledningsarbeidene er sluttført.

I forlengelsen av byggeprosjektet kommer arbeidene med å gjøre Wessels plass til et sikkert, tilgjengelig og attraktivt byrom. Dette er et selvstendig prosjekt som inngår i arbeidene med å bedre sikkerheten i nærområdene rundt Stortingets bygninger.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.