BYGG

Byggenæringen roser regjeringens forslag

Regjeringen vil se på mulighetene for å forenkle reglene i plan- og byggeprosesser.
Regjeringen vil se på mulighetene for å forenkle reglene i plan- og byggeprosesser. Bilde: colourbox.com

Forslag til forenkling av plan- og bygningsloven

1. Gå gjennom teknisk forskrift og se på kravene til universell utforming.

2. Samordning av statlige innsigelser, som i dag forsinker byggeprosessene.

3. Fjerning av søkeplikt på småbygg.

4. Kutte kommunens saksbehandlingstid fra 12 til tre uker.

5. Digitalisere plan- og byggeprosessen.

Kilde: Frp.no

Den borgerlige regjeringen skal i løpet av kort tid legge frem en rekke forslag for å myke opp reglene i plan- og bygningsloven.

Forslagene skal gå ut på å forenkle teknisk forskrift, samordne statlige innsigelser, fjerne søknadsplikt på små nybygg, sette kortere tidsfrister til saksbehandling og digitalisere plan- og byggeprosessen.

– Norge er et av de landene i verden med størst andel mennesker som eier sin egen bolig. Det ønsker vi å fortsette å være. Derfor ønsker vi å endre reglene for å få ned kostander for byggebransjen og dermed for enkeltpersoner, sier statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp) i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les også: – Profesjonelle kunder bestiller produkter som var vanlige rundt første verdenskrig

Erkjenner boligbehovet

Gjennom de siste tiårene har kravene til plan- og byggeprosesser økt drastisk.

– Kravene ser bra ut hver for seg. Men det er helt tydelig at de i sum får konsekvenser som helhetlig sett ikke gagner samfunnet. Derfor må vi nå ha en nøye gjennomgang av lovverket, forskrifter og krav, og se ting i sammenheng. Vi trenger raskere prosesser og lavere kostander, sier Amundsen.

Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening er svært positiv til regjeringens initiativ til regelendringer.

– Forslagene viser at regjeringen erkjenner at man må møte den kommende befolkningsveksten med bedre infrastruktur og tilstrekkelig boligutbygging, sier han.

Sandnes viser til SSB-tallene fra de siste årene , som han sier viser at vi må få fart på boligbyggingen.

– Vi er veldig glade for at regjeringen inviterer bransjen til dialog på denne måten, sier han.

Les også: Vegvesenet vil forby tverrspente dekker i trebruer

Mange utfordringer

Sandnes sier det er flere utfordringer med dagens regelverk.

– Mange gode intensjoner har ført til en hyppig regelendring. Kravet til universell utforming, er et område som har bidratt til å øke kostander når den kommer som et krav på alle leiligheter, sier han.

Det at regjeringen vil vurdere å endre kravet på snusirkel fra 1,5 meter til 1,3 meter er Sandnes veldig positiv til.

– Det vil bety at kostnadene blir redusert samtidig som man ivaretar behovet for universell utforming. En vinn-vinn situasjon for alle.

Sandnes mener likevel det er noe som mangler i regjeringens forslag til endringer.

– Det vi savner er at foretak i fremtiden må sikres med kvalifiserte fagfolk. Vi er sikker på at regjeringen vil ha dialog om dette. Det er ett svært viktig område å finne løsninger på som sikrer at jobbene blir gjort av folk med nødvendig kompetanse, sier han.

Les også: Her skal 23.000 betongelementer på plass

Fordyrende krav i dag

Også Per Olav Bernhardsen i AF Gruppen og Kristian Reinertsen i Reinertsen er positive til forslagene om endrede regler.

– Det er veldig positivt at regjeringen vil se på kravet til universell tilgjengelighet. Det er positivt at leiligheter skal være tilgjengelige for alle, men dagens krav er fordyrende. Om det er mulig å redusere på kravet, men samtidig opprettholde god tilgjengeligheten, mener vi det er en veldig god løsning, sier Bernhardsen.

Videre er han svært positiv til forslaget om å korte ned saksbehandlingstiden.

– Det synes vi er veldig positivt. Lang saksbehandlingstid er en stor utfordring for oss som jobber med prosjektutvikling. Om regjeringen reduserer saksbehandlingstiden er det kjempebra, sier han.

Les også: Vil industrialisere bruk av sitkagran

Tilgjengelighet kontra andre kvaliteter

Også Reinertsen er spesielt positiv til forslaget om å vurdere kravene til universell utforming.

– Tilgjengelighetskravene har vært diskutert mye de siste årene. Kravet til snusirkler fører til økte kostander og at andre kvaliteter en del boligkjøpere er ute etter må vike. Det er bra at regjeringen har bestemt seg for å se over regelverket, sier han.

Han legger til at han ønsker alle endringene velkommen.

– Vi ser ikke at det bir noen enorm reduksjon i kvaliteten på boligene selv om reglene mykes opp. Vi mener det er viktig å se på balansen mellom tilgjengelighet og andre kvaliteter, og tror en endring i regelverket her vil gagne både byggenæringen og de som ønsker å kjøpe leiligheter.

Les også:

– Hvis vi kunne brette ut poreveggene i fem gram aerogel, ville det dekke Lerkendal stadion

Vil lage bedre asfalt med nanoteknologi

Slik laget de 260 ekstra kvadratmeter inne i bygget  

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.