Byggenæringen mangler FoU-forståelse

Byggenæringen mangler FoU-forståelse
DE STORE MÅ LEDE: ¿ Kanskje de store burde gå foran i enda større grad enn de gjør, sier Lillian Fjerdingen om FoU i byggenæringen. Bilde: Joachim Seehusen

Et tett samarbeid mellom NTNU og byggenæringen har ført til at gapet er mindre og interessen for byggstudiene på NTNU har økt fra katastrofalt dårlig til at det i 2011 var det mest søkte av ingeniørstudiene.

Mye av æren for dette har nok Næringslivsringen, som ble stiftet i 1999. På Betongdagen fredag 21. oktober skal daglig leder i Næringslivsringen, Lillian Fjerdingen, snakke om temaet næringsliv mot akademia. For suksesshistorien til tross, motsetningene er der fortsatt.

– Næringen har jo ingen tradisjon for å ansette folk med doktorgrad ute i byggeindustrien. Det har vært lav interesse i byggenæringen for FoU. Men det sprer seg en erkjennelse nå om at en med doktorgrad ikke nødvendigvis representerer tunnelsyn inn i et meget spesielt område. Det man får er tilgang til vitenskapelige og akademiske metoder og næringen lærer hvordan eksisterende kunnskap kan brukes på nye områder.

Les også: – Vi blir tvunget til å forske mer

Eget FoU-program

Likevel bruker byggenæringen lite ressurser på FoU. Representanter for næringen har etterlyst et eget program fra Forskningsrådet, mens svaret derfra har vært at byggenæringen knapt søker på de åpne programmene, så da er det ikke behov for noe eget.

– Næringslivsringen jobber for å få et eget program for næringen. Vi har hatt møter der Kunnskapsdepartementet har deltatt. Nå har vi tatt kontakt med RIF, jeg tror de har større gjennomslagskraft enn oss. Kanskje burde vi også få Tekna på banen, sier Fjerdingen.

– Kanskje det er et uttrykk for at interessen for FoU ikke stikker dypt nok i byggenæringen?

– Interessen er der, men det er et ressursspørsmål ute hos bedriftene. De må produsere for å tjene penger, det er noe annet enn å drive med forskning der man ikke engang er sikker på om resultatene kommer, og det tar lang tid. Jeg tror de kanskje er litt redde for at de ikke klarer å være med på de initiativene som må komme til et slikt program for næringen.

Les også: – Ingeniørene må ut av kontorene

De store må foran

Fjerdingen mener at det absolutt er rom for å gjøre mer enn i dag.

– Jeg opplever en meget god relasjonsbygging mellom medlemmene i Næringslivsringen og NTNU, men det er et gap mellom næringsliv og akademia. Kanskje de store burde gå foran i enda større grad enn de gjør. Det er jo økende forståelse for forskning både hos AF Gruppen, Skanska, Veidekke og flere andre.

Ikke noe valg

Selv om byggenæringen er kjent som svært konservativ, tror Fjerdingen at interessen vil øke.

– Den må øke. Vi er nødt til å komme dit, utfordringene for byggenæringen er mange og det er urealistisk å tro at vi skal komme i mål de utfordringene uten mer forskning.

Les også:

Nytt kompetansesenter i BE

Mindre tro på FoU-senter

– Byggenæringen trenger nye ledere

Ny forskningssjef i SINTEF

Les mer om: