Bruker olje-erfaring til å utvikle ny korona-løsning

En portal skal samle alle behovene i helsesektoren på ett sted. – Det er som regel leverandørene som pusher sine løsninger, ikke andre veien.

Bruker olje-erfaring til å utvikle ny korona-løsning
Slik ser gjengen bak CoSupply for seg at løsningen kan se ut. Dette er kun en illustrasjon av konseptet, og ikke en ferdig løsning. Illustrasjon: CoSupply

– Det begynte med frustrasjon og redsel, og så kom følelsen av at noe måtte gjøres, sier Federico Juarez Perales.