Bruker lys til å effektivisere matproduksjon

Kan få fart på effektiviseringen av plantedyrking og det kan øke utbyttet fra akvakultur, spesielt laks.

Bruker lys til å effektivisere matproduksjon
En nedsenkbar LED-lampe som sender ut hele 100.000 lumen senkes 5 meter ned i merden. Det gjør at laksen tror det er sommer, selv i mørketiden, og spiser mer. Foto: Signify

Om 25 år er nærmer vi oss 10 milliarder mennesker på jorda. Da trenger vi mer proteiner og annen mat og som vi fortsetter som vi gjøre i dag mer land og vann.