BYGG

– Bruk fem milliarder mer på vei

MER PÅ VEI: - Fem milliarder kroner mer på veibygging kan brukes årlig, sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Akershus, Knut Boge.
MER PÅ VEI: - Fem milliarder kroner mer på veibygging kan brukes årlig, sier førsteamanuensis ved Høgskolen i Akershus, Knut Boge. Bilde: Truls Tunmo
Truls Tunmo
13. sep. 2010 - 13:22

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om det portugisiske veientreprenørselskapet Mota-Engil Central Europe som ikke vil etablere virksomhet i Norge. Årsaken er at det bare bygges noen kilometer motorvei årlig.

Mota-Engil krever kontrakter for veibygging på minimum 200 kilometer hvert år for å etablere seg her i landet.

Les: Krever 200 kilometer vei årlig

– Strømlinjeformede planprosesser

– Jeg forstår at utenlandske veientreprenører krever store veikontrakter for å få økonomi i virksomheten sin. Med større veikontrakter og parseller blir det en mer rasjonell drift for entreprenørene. Dessuten blir det også billigere for de som skal betale for veiene - ved at de får mer vei for pengene, sier Boge.

– Kan det bygges vesentlig mer motorvei i Norge per år enn det som bygges nå?

– Ja, men neppe med dagens veiregime. For å få til dette trengs det mer strømlinjeformede planprosesser, flerårige prosjekter, langsiktig finansiering og politisk vilje til å prioritere utbygging av moderne samferdselsinfrastruktur mellom landsdelene og i og rundt de største byene, sier Boge.

– Fem milliarder mer

Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities har nylig hevdet at Norge har råd til å bruke fem milliarder kroner mer i 2011.

– Dette kan for eksempel brukes til veibygging, og det vil være et viktig bidrag for å ruste opp det norske veinettet slik at det dekker dagens og morgendagens behov, sier Boge.

10-års plan

Professor ved Handelshøyskolen BI, Øystein Noreng, mener Boge og Andreassen har rett.

INTERNASJONALT: Øystein Noreng, professor i petroleumsøkonomi,
Professor ved Handelshøyskolen BI, Øystein Noreng, mener Boge og Andreassen har rett. MANGLER HANDLINGSKRAFT: - Norge har pengene, men ikke evnen til å tenke radikalt nytt å ta fatt i sakene, sier professor ved Handelshøyskolen BI, Øystein Noreng. Sigurd Aarvig

– Regjeringen og finansdepartementet ønsker ikke å diskutere alternative opplegg for styringen av pengebruken. Norge burde ha en 10-års generalplan for investeringer i veier og jernbaner, med prosjektfinansiering og europeisk konkurranse, sier Noreng.

Han mener et av kriteriene kunne være å trekke minst mulig på norske ressurser.

– En omvendt proteksjonisme. Norge er omgitt av et hav av ledighet. Utenlandsk arbeidskraft kunne ha arbeidet døgnkontinuerlig for å utnytte maskinparken best mulig, og for å få prosjektene ferdige raskest mulig. Våre myndigheter har dessverre ikke en gang planer klare, sier Noreng.

Etterlyser nytenkning

Han mener politisk uenighet i Norge ødelegger.

– SV ønsker ikke veier og biler, men får ikke gjennombrudd for større innsats for jernbane. Senterpartiet ønsker veier i utkantstrøk, og Arbeiderpartiet er engstelige for å tenke nytt. Norge har behovene, først og fremst for firefelts motorveier, og for raske baner langs viktige akser. Vi har pengene, men ikke evnen til å tenke radikalt nytt og ta fatt i sakene, sier Noreng.

Les mer om: