BRUER

Bru til Helgøy er lyst ut - så skal fylket vurdere om den skal bygges

Fylket har bedt om at prosjektet skal lyses ut. Når prisene er kommet inn, vil fylket eventuelt vedta å sette i gang byggingen.

Fra Helgøy hvor vegtraseen er så godt som ferdig. Fylling og/eller bru skal krysse Helgøyfjorden foran oss.
Fra Helgøy hvor vegtraseen er så godt som ferdig. Fylling og/eller bru skal krysse Helgøyfjorden foran oss. Foto: Åsne Nord-Varhaug, Statens vegvesen
8. juli 2019 - 05:15

Det har lenge vært et ønske om at Helgøy i Hjelmeland i Rogaland skal bli landfast. Her det rundt 35 fastboende og rundt 20 hytter.

I 2017 startet arbeidene så smått. Ifølge Stavanger Aftenblad ble den første dynamittsalven avfyrt i september. Entreprenøren Gard Maskin grovplanerte ny vei på øya, fram til stedet hvor fastlandsforbindelsen er planlagt til Fisterneset på Mosnes.

Det manglet bare 200 meter lang steinfylling og sju meter bru.

Kostnadene økte med 100 prosent

Så kom kostnadssjokket. Prosjektet var tenkt å koste rundt 48 millioner kroner. Men det ble ifølge Stavanger Aftenblad funnet åtte meter dype lag med ustabil leire på havbunnen, 40 meter nede. Statens vegvesen konkluderte med at prisen kunne bli på fra 104 til 118 millioner kroner.

Prosjektet skulle finansieres som et spleiselag. De fastboende og hyttefolket skulle legge ut tre millioner kroner av egen lomme, mens Rogaland fylkeskommune og Hjelmeland kommune skulle betale resten.

Deretter har utbyggingen stått mer eller mindre i stampe, men nå lyser Statens vegvesen ut en totalentreprise for fylkesvei 635 Helgøy-Mosnes.

Unikt forbehold

Men med et temmelig unikt forbehold:

– Prosjektet er lyst ut, men med forbehold om at fylkespolitikerne skal vurdere prisene som kommer inn og deretter avgjøre om det skal bygges, forteller prosjektleder Åsne Nord-Varhaug i Statens vegvesen til Veier24.

– Samferdselsutvalget i fylkeskommunen har vedtatt at det skal lyses ut en totalentreprise, at de skal de vurdere prisene som kommer inn, og deretter treffe et nytt vedtak for å sette i gang med byggingen, forteller hun, og legger til at dette er et svært ønsket prosjekt, spesielt lokalt.

Tidligere har kostnadsbildet altså svingt fra 40 til 110 millioner kroner. I dag er det ifølge Vegvesenet ingen kostnadsramme for prosjektet.

I samarbeid med Cowi har etaten laget et konkurransegrunnlag hvor trase for fylling og bru er trukket i en bue østover for å unngå de dårlige massene på havbunnen.

Men så langt er mye usikkert. Entreprenøren skal prosjektere byggingen, og kan gjøre endringer for å finne bedre løsninger. Og det kan bli en kompleks affære.

– Siden det er en totalentreprise kan entreprenøren langt på vei selv bestemme hvordan og hvor fjorden skal krysses, og om det skal være etter den opprinnelige planen med lang fylling og kort bru, eller om det bør være lengre bru, forteller Nord-Varhaug.

På Helgøysiden av fjorden er vegen bygd mer eller mindre ferdig.

Vegvesenets beskrivelse

Vegvesenet beskriver prosjektet slik i sin utlysing:

"Arbeidet omfatter regulering, prosjektering og bygging av fastlandsforbindelse mellom Helgøy og Mosnes. Det er adkomst til anlegget på fastlandssiden (Mosnes) via fylkesvei 634.

Prosjektet omfatter cirka 1.880 meter etfelts kjøreveg med møteplasser, inkludert kryssing av Helgøysundet i en lengde på cirka 250 meter målt i rett strekning. Entreprenør velger selv hvordan sundet skal krysses; ved sjøfylling med minimumsåpning for småbåter iht. skisse «Minimumskrav seilløp», kombinert fylling/bru, eller bru over hele sundet.

Sundet som skal krysses har varierende dybde, men er cirka 29 meter på det dypeste. Like nord for sundet er det 250 meter med fjellskjæring. Skjæringen er av
varierende høyde, men cirka 16 meter på det høyeste.

På Helgøy er veien på cirka 340 meter bygd ferdig opp til vegens planum. Påbegynt vei skal ferdigstilles med vegoppbygning opp til og med topp asfalt, ferdigstillelse av veggrøfter, sideterreng osv.

Prosjektet skal gjennomføres modellbasert."

Ferdigstilling for prosjektet er satt til 29. april 2022.

Vegvesenet holder tilbudskonferanse 9. august med møtested Grønvik kai.

Fristen for å gi tilbud er 18. september i år.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.