DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Brøytekontrakt i Trøndelag endte i retten

Svevias underleverandør valgte å heve kontrakten med sin underleverandør. Det var urettmessig, ifølge Trøndelag tingrett.

10. aug. 2023 - 14:08

oktober 2020 inngikk Anlegg og Entreprenørservice Aoes (AOES) kontrakt med Brøttem og Storler Maskin (BS Maskin) om vintervedlikehold av veistrekninger i området rundt Stjørdal. AOES var hovedleverandør og BS Maskin var underleverandør.

Det gjaldt en vinterdriftkontrakt for Trøndelag fylkeskommune. På forhånd hadde AOES inngått kontrakt med Svevia Norge om drift og vedlikehold av veiene, og AOES var her altså underleverandør.

Avtalt vederlag til BS Maskin var en fast pris: 800.000 kroner i året. Kontraktssummen skulle indeksreguleres. Avtaleperioden var fra 2020 til 2025, med et års opsjon. Senere ga AOES beskjed om at den årlige fastprisen skulle økes til 1,2 millioner kroner, og det ble presisert at kontrakten skulle utføres med to traktorer fullt rigget for vinterdrift. BS Maskin skulle også stille med full dokumentasjonsbank på begge lagene, totalt tre mann per enhet.

Den første sesongen, altså vinteren 2020/2021, gikk det bra. Men i mars 2022 sendte AOES epost til BS Maskin for å varsle at firmaet ville tilbakeholde 200.000 kroner av kontraktssummen. Årsak: Det var bare fem personer på beredskapslisten, ikke seks. BS Maskin svarte at den sjette mannen ved en glipp var blitt slettet fra beredskapslisten, men at han hadde vært i beredskap i hele sesongen. AOES holdt likevel tilbake de 200.000 kronene.

Saken løste seg ikke, og på sommeren og høsten 2022 kom det advokater inn i bildet. De tilbakeholdte pengene var ett tema, men også muligheten for å avslutte samarbeidet.

I oktober 2022 sendte advokaten AOES brev, hvor det blant annet sto: «Det konstateres at BS maskin AS så langt verken har meddelt heving av kontrakt eller oversendt dokumentasjon for maskiner og arbeidslag for arbeidssesongen 2022/23. Konsekvensen av dette er at BS maskin AS har misligholdt sin kontakt om vintervedlikehold datert 21.8.2020 med Anlegg og entreprenørservice AS (AOES). Det meddeles herved at AOES som et tiltak for tapsbegrensning har inngått avtale med annen entreprenør. Det arbeides nå med å utarbeide et erstatningskrav knyttet til BS maskin AS sitt mislighold av kontrakt.»

BS Maskin sin advokat svarte: «BS Maskin konstaterer at AOES har kontrahert ny entreprenør, og dermed hevet kontrakten med BS Maskin. Hevingen av kontrakten er urettmessig, da det ikke er dokumentert kontraktsbrudd og i alle tilfelle ikke et vesentlig kontraktsbrudd.»

BS Maskin varslet et erstatningskrav for den positive kontraktsinteressen for resten av kontraktsperioden.

I oktober 2022 signerte AOES kontrakt med den nye entreprenøren, Flatås Maskin, for vintervedlikehold av de samme veiene frem til 2025.

BS Maskin tok ut stevning den i januar 2023. Firmaet krevde tilbakeholdt beløp på 214.286 kroner, indeksregulering på 117.483 kroner og erstatning utmålt etter rettens skjønn oppad begrenset til 711.250 kroner.

AOES leverte tilsvar og krevde seg frifunnet.

Før rettssaken justerte BS Maskin ned erstatningskravet, og det var nå oppad begrenset til snaue 400.000 kroner. AOES hadde betalt inn kravet på indeksregulering på vel 117.000 kroner, og også erkjent ansvar for forsinkelsesrenter for dette beløpet.

Trøndelag tingrett holdt hovedforhandling 20. og 21. juni 2023.

AOES hovedgrunn til å holde tilbake pengene var at en av mannskapene til BS Maskin ikke sto på beredskapslisten for sesongen 2021/22.

Retten finner det sannsynlig at personen faktisk var i beredskap gjennom hele denne vintersesongen. At vedkommende ikke sto på en beredskapsliste mener retten ikke er tilstrekkelig for at det foreligger et kontraktsbrudd. Retten legger til grunn at forholdet ikke har hatt noen konsekvens, hverken for kontraktsarbeidene, for BS Maskin eller for AOES.

AOES har urettmessig avsluttet kontraktsforholdet med BS Maskin.

Retten kom til at BS Maskin har krav på utbetaling av tilbakeholdt beløp på 214.286 kroner. Retten fant også at BS Maskin har krav på erstatning for positiv kontraktsinteresse, skjønnsmessig utmålt til 150.000 kroner. BS Maskin har også krav på erstatning for advokatkostnader knyttet til AOES’ urettmessige tilbakehold.

BS Maskin har vunnet saken og tilkjennes sakskostnader.

Alt i alt ble BS Maskin tilkjent vel 414.000 kroner, samt drøye 148.000 kroner i sakskostnader.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Kjennelsen er fra 5. juli i år, og ankefristen er en måned.

I 2021 stoppet arbeidet i Moss sentrum opp, etter at det ble oppdaget et stort kvikkleirefelt i skråningen ned mot fjorden der et nytt dobbeltspor og stasjon skal bygges.
Les også

Entreprenør saksøker Bane Nor for 300 millioner

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.