SAMFERDSEL

Bråstopp i jernbaneutbygging – to år senere vet ingen når milliardprosjektet blir ferdig

Store mengder kvikkleire førte til full stopp i utbyggingen av det nye dobbeltsporet gjennom Moss sentrum. I dag finnes det ingen ny prognose verken for ferdigstillelse av prosjektet eller for kostnader.

Store mengder kvikkleire i Moss sentrum har ført til full stopp i jernbaneutbyggingen.
Store mengder kvikkleire i Moss sentrum har ført til full stopp i jernbaneutbyggingen. Foto: Bane Nor

Natt til 30. desember 2020 tok et leirskred med seg flere bolighus, gårdsbruk og fylkesveien på Gjerdrum nord for Oslo. Ti liv gikk tapt, og rundt 1000 stykker måtte evakueres fra det skredrammede området. 

Les mer om: