Brannvesenets hovedteori: Ingen elbil-batterier tok fyr i Sola-brannen

– Med den kunnskapen vi har om batteribranner, heller vi mot teorien om at ingen batteripakker tok fyr.

Brannvesenets hovedteori: Ingen elbil-batterier tok fyr i Sola-brannen
Mellom 300 og 1600 biler brant i P-hus-brannen på Sola flyplass, ifølge brannvesenet. Foto: Carina Johansen, Scanpix

Brannvesenet anslår at mellom 300 og 1600 biler brant i P-husbrannen ved Sola lufthavn. Mange av bilene som stod parkert der, var elbiler.

Ståle Fjellberg, varabrannsjef og avdelingsleder for beredskap ved Rogaland brann og redning, sier til Teknisk Ukeblad at deres hovedteori nå er at ingen elbil-batterier tok fyr. Dette til tross for at mange av bilene som var i P-huset, var elbiler.

Årsaken til teorien er at elbilenes batteripakker representerer helt spesielle utfordringer dersom de først begynner å brenne.

– Vi klarte å slukke brannen med vann og skum i løpet av tre-fire timer. I teorien, dersom batteripakken blir påvirket slik at litiumcellene antennes, vil det brenne med en så høy temperatur at du ikke klarer å slukke med vann, sier Fjellberg.

– Med den kunnskapen vi har om batteribranner, heller vi mot teorien om at ingen batteripakker tok fyr. Vi har ingen indikasjoner på at brannen har pågått så lenge at batteripakkene har begynt å brenne, fortsetter Fjellberg.

Han tar forbehold om at de ikke har fått sjekket bygget i detalj enda og at de dermed ikke kan være bastante om teorien.

Brann frigir oksygen

Når litium-ione-batterier brenner, trenger de ikke tilførsel av oksygen utenfra, har Jon Steinar Hanstad, direktør for teknisk seksjon i NHO-foreningen Nelfo, tidligere sagt til TU.

– Da blir batteripakken selvnærende ved at den frigir kjemisk bundet oksygen fra katoden, og er dermed ikke avhengig av å få tilført oksygen utenfra. Da får man en veldig kraftig, eksplosjonsartet brann hvor blant annet elektrolytten fungerer som brensel, sa Hanstad.

Slike branner kan pågå svært lenge, de må ofte bare brenne ut. Brannvesen andre steder har tidligere måttet senke hele biler i et basseng med vann for å avkjøle bilene og fjerne oksygentilførselen. En batteribrann kan med andre ord kreve helt andre slukkemetoder enn de som ble brukt ved brannen på Sola.

Fjellberg sier at en slik basseng-løsning ville vært umulig i en brann som på Sola.

– Elbilene påvirket ikke negativt

Les også

Han forteller at elbilteorien vil følges opp i den videre etterforskningen av brannen. Han mener likevel at brannen kan tyde på at elbiler kan behandles som vanlige biler ved brann, ettersom batteripakkene er såpass godt beskyttet.

– Vi har ingen oversikt over hvor mange elbiler som brant, men vi vet at det var mange, sier han.

– Vi har behov for mer kunnskap om branner i batterier, for å få rett utstyr og kompetanse til å håndtere dem. I dette tilfellet påvirket ikke elbilene brannen noe mer negativt enn andre typer biler, sier Fjellberg.

Lav brannmotstand gjorde slukkingen vanskeligere 

TU meldte onsdag at Sweco prosjekterte den nyere delen av P-huset med ti minutters brannmotstand på bærende bjelker og dragere. Det var også denne delen som delvis kollapset i brannen. Ti minutter er under det som er angitt i veiledningen til byggteknisk forskrift (VTEK10). Ifølge Sweco angir den minimum 15 minutter – noe som også kritiseres av flere for å være for lavt.

Fjellberg sier brannvesenet er svært lite begeistret for den korte brannmotstanden bygget hadde.

– Det var en veldig medvirkende årsak til at vi ikke fikk gjort en full innsats. Vi måtte trekke mannskapene veldig hurtig ut, sier Fjellberg.

Les også