KRAFT

Borten Moe stopper private kabelutbyggere

Lovfester at kun Statnett skal få bygge utenlandskabler.

Esa-trøbbel: Det er Eftas overvåkingsorgan Esa som har fått Olje- og energidepartementet til å gjøre det helt klart i lovs form at det er Statnett som skal bygge utenlandskablene.
Esa-trøbbel: Det er Eftas overvåkingsorgan Esa som har fått Olje- og energidepartementet til å gjøre det helt klart i lovs form at det er Statnett som skal bygge utenlandskablene. Bilde: Nexans
Øyvind LieØyvind LieJournalist
25. sep. 2012 - 16:15

NorthConnect

  • Kabelprosjekt mellom Norge og Skottland.
  • Eies av kraftprodusentene Scottish and Southern Energy, Vattenfall og de tre norske selskapene Eco, Lyse og Agder Energi.
  • Skal etter planen få en kapasitet på 1.400 MW og settes i drift i 2020.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har Tvinges til å endre energiloven , har Eftas overvåkingsorgan Esa reist spørsmål ved om de norske konsesjonsreglene for utenlandskabler er i tråd med EØS-avtalen.

Norge ble blant annet kritisert for at kriteriene for å få konsesjon og behandlingen av konsesjonssakene var for uklare.

Olje- og energidepartementet (OED) har derfor sendt ut et lovforslag på høring som skal gjøre at lovverket samsvarer med EUs krav.

Les også: Så mye dyrere blir strømmen av utenlandskabler

Statnett får kontrollen

Der foreslås det at ordningen med egen konsesjon for utenlandskabler opprettholdes. Der gjør OED det klart at private og kommunalt eide aktører ikke har noen fremtid i kampen med Statnett om å bygge kraftkablene til utlandet.

“Det foreslås presisert i lovteksten at systemansvarlig [dvs. Statnett, journ. anm.] enten selv må eie utenlandsforbindelsen, eller ha bestemmende innflytelse i et foretak som gis konsesjon for utenlandsforbindelsen”, heter det i høringsforslaget.

Dette skal sikre at Statnett “er involvert på eiersiden i alle prosjekter som gis konsesjon”, heter det.

Les også: Utenlandskabler øker kraftprisene

Forsyningssikkerhet

Kravet er ifølge OED “i tråd med hva som har vært praktisert og ansett som den foretrukne løsningen i Norge”.

Energiminister Ola Borten Moe (Sp) har vært en ivrig forkjemper for at Statnett skal eie kablene. Begrunnelsen er at inntektene fra kablene skal komme alle strømkundene til gode.

I høringsforslaget skriver OED at Statnett har best mulighet til å se porteføljen av utenlandsforbindelser i sammenheng med det innenlandske kraftsystemet, og vurdere hvilken virkning bygging av kablene kan få for forsyningssikkerheten.

Les også: Statnett bygger nye utenlandskabler

Flere eiere: Energi Norges administrerende direktør Oluf Ulseth ser ingen grunn til at Statnett skal være eier av alle kabelprosjekter. Foto: Øyvind Lie
Flere eiere: Energi Norges administrerende direktør Oluf Ulseth ser ingen grunn til at Statnett skal være eier av alle kabelprosjekter. Foto: Øyvind Lie

– Uheldig

Styreleder Odd Øygarden i NorthConnect får tilknytning i Skottland (se faktaboks) er ikke fornøyd med forslaget.

– Jeg synes det er uheldig at departementet legger opp til å forsøke å avgrense andre alternative planleggere og utbyggere av utenlandsforbindelsene enn Statnett, sier han.

Øygarden mener det er viktig at det jobbes med flere prosjekter parallelt, siden behovet for kablene raskt kan endre seg.

– Er det rom for både NorthConnect og Statnetts planlagte kabel til Storbritannia?

– Min vurdering er at det kan være aktuelt. Det er usikkerhet når det gjelder markedsutviklingen, så det blir feil å utelukke at det kan bli behov for begge prosjektene, sier Øygarden.

– Gjør det nye lovverket det i praksis umulig for andre enn Statnett å eie kablene?

– Jeg leser det på den måten at det legger en veldig sterk føring. Det pekes på at det er muligheter for såkalte merchantforbindelser, men at det er lite sannsynlig at det blir gitt dispensasjon, sier Øygarden.

Les også: Stat og kommuner kan tape 20 milliarder på elsertifikat

– Unødvendig

Energi Norges administrerende direktør Oluf Ulseth mener det er helt unødvendig å lovregulere eierskapet av kraftkablene.

– Myndighetene har allerede et system for systemansvar og kontroll. Vi kan ikke se at vi trenger denne eierskapsbegrensningen, som det i realiteten er, sier Energi Norges administrerende direktør Oluf Ulseth.

Han sier Energi Norge støtter helhjertet opp om Statnetts kabelprosjekter.

– Men vi ser ingen grunn til at Statnett skal være eier av alle kabelprosjekter, sier Ulseth.

Les også: Kjernekraftstopp kan gi prisboom

Frykter treghet

Han viser til at Northconnect er et at ve mest aktuelle prosjektene hvor Statnett ikke er inne på eiersiden.

– Det er ingen grunn til at de ikke skal utvikles videre, sier Ulseth, som frykter at de nye reglene vil bidra til at utbyggingen av utenlandskabler vil gå tregere enn de ellers ville gjort.

– Det begrenser tilfanget av gode prosjekter og begrenser muligheten til å funne gode løsninger. Det må være mulig for private aktører med kunnskap og interesse å kunne være med å utvikle slike prosjekter, sier han.

Les også: Hywind sliter med nettproblemer

Inntektsfordeling

– Men ser dere ikke at det kan virke urimelig hvis private kabelinvestorer kan høste inntektene mens de vanlige strømkundene må betale for utbyggingen av det innenlandske strømnettet som kraftkablene fører med seg?

– Vi hører også stemmer fra industrien som sier de gjerne ser disse investeringene skilt fra investeringene i sentralnettet. Dette skal det uansett være mulig å finne ut av, sier Ulseth.

– Var du overasket over forslaget?

– De politiske signalene fra OED har vært negative til konkurrerende kabelprosjekter. Men likevel opplever jeg det som noe annet å skulle lovfeste det, det er en unødvendig begrensning, sier Ulseth.

Ingen særinteresser

Politisk rådgiver Ivar Vigdenes (Sp) i OED mener det er Statnett som systemansvarlig som har best forutsetninger for å se utviklingen av utenlandsforbindelser opp mot det norske kraftsystemet som helhet.

– Det er også viktig at eierskap til infrastruktur er adskilt fra kraftproduksjon eller andre særinteresser, skriver han i en epost til Teknisk Ukeblad.

Dessuten er det viktig for regjeringen at inntektene fra utenlandsforbindelser går tilbake til samfunnet som helhet.

– Inntekter fra såkalte”merchant lines” tilfaller først og fremst eierne, og ikke resten av samfunnet. Det betyr at produsenteide kabler medfører at det blir mindre penger til å bygge nett i resten av landet, skriver Vigdenes.

Forsyningssikkerhet

– Er du enig i at endringen vil føre til at det tar lengre tid å bygge utenlandskabler, siden NorthConnect blir stoppet?

– Vi ønsker en koordinert utvikling av utenlandsforbindelser sett i sammenheng med utviklingen av det innenlandske sentralnettet og innenlandsk forsyningssikkerhet. Derfor mener vi det er best at Statnett har full kontroll på dette. Nye utenlandsforbindelser skal etableres i den grad de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. I vurderingen av nye forbindelser vil bidraget til å styrke forsyningssikkerheten i Norge være et viktig hensyn, skriver han.

– Mener dere at NorthConnect bør legge ned arbeidet og selge til Statnett?

– Dette tillegger det ikke departementet å ha noen mening om, svarer Vigdenes.

Les også: 

– Vi må ha full fart på utbygging av kablene

Lyse-sjefen mener elsertifikatene er meningsløse uten infrastruktur

Her får du betalt for å ha en vindmølle som nabo

Advarer mot dobbelstøtte han selv kan tjene på

– Skatteregler kan gi dyrere strøm  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.