Borerigger har 500.000 sensorer som ikke brukes. Disse vil GE nå utnytte

Skal spare selskaper for nedetid og milliontap.

Borerigger har 500.000 sensorer som ikke brukes. Disse vil GE nå utnytte
Rundt 500.000 signaler fra sensorer om bord på boreriggger blir ikke brukt til noen ting. GE vil bruke 0,1 prosent til å spare rigger for nedetid. Bilde: Helge Hansen

KRISEPROFITØRENE

  • Et oljemarked i nedoverbakke fører til krise. Tusenvis mister jobben, færre prosjekter blir gjennomført, de store selskapene sparer penger, og inntektene til statskassa daler. Men for enkelte er det ingenting som en god krise.
  • Nye kostnadsbesparende løsninger er sårt tiltrengt noe som gjør at de små teknologiselskapene kan få innpass hos oljeselskapene.
  • Samtidig gir krisen oljeselskapene en anledning til å utnytte teknologi, innovasjon og menneskelige ressurser på en mer helhetlig måte.
  • I denne artikkelserien får du møte teknologiselskaper og andre som tjener penger mens andre taper, og lese om hvordan de lykkes.
  • I tillegg får du lese om generelle og konkrete besparelser oljeselskapene gjør for å bli mer kostnadseffektive.

Tidligere artikler i serien:

  •  
  •  

– Vi skal ikke sende teknikere ut til rigger for å reparere feil og løse problemer. Vi skal la problemene komme til oss digitalt. Vi kan løse dem fra land før de blir til feil som gir kostbar nedetid for rigger, boreskip og oljeskap, sier Andy McKeran, offshore business leader i GE Power Conversion.

SeaStream

GE har lansert SeaStream Insight, basert på plattformen Predix, som behandler titusenvis av signaler fra kundens systemer.

Basert på dataene, kan systemet SmartSignal finne feil før de oppstår, ifølge McKeran.

– Vi kan forsyne riggeiere og oljeselskaper med viktig informasjon til beslutningsstøtte. Vi gjør tilsvarende på andre industriområder, men har nå tatt det offshore. Vi ser på boremarkedet som mest sårbart og begynner der, sier McKeran.

Les også: Denne boreroboten kan endre oljeindustrien

Halv million signaler

Nøkkelen er å ta ut noen av de 500.000 signaler fra sensorer om bord på en borerigg eller annen boreinstallasjon og sende det til land når det er ledig kommunikasjonskapasitet.

Men først må det litt «datamining» til. Bare en brøkdel av informasjonen er nok. Det beste og mest nødvendige må graves ut fra gruven.

– Det er en halv million signaler som ikke blir brukt til noe. Hvis vi får 5.000 signaler, eller 0,1 prosent, kan vi bearbeide dem og analysere tilstanden til utstyr. Med SeaStream Insight kan vi predikere tilstanden på vitalt utstyr tre måneder fram i tid. Da kan vi hindre stans og nedetid i systemene og legge opp vedlikehold og utskifting av utstyr basert på behov, sier McKeran til TU.

Les også: Oljekrisen har gjort at antall oljegründere har eksplodert

Leder for offshore business i GE Power Conversion, Andy McKeran.
ProblemløsereLeder for offshore business i GE Power Conversion, Andy McKeran. Tore Stensvold

Problemløsere

Han sier at de dermed flytter tilstandskontroll og problemer fra installasjonen til GEs tekniske senter i Chicago. De benytter mykvaren SmartSignal til analyse. I Chicago sitter ekspertisen fra flere fagområder til å løse problemer og gi råd.

På GE-senteret er det døgnkontinuerlig overvåking og tilstandskontroll. Problemene på en borerigg i Nordsjøen eller Barentshavet løses i Chicago.

– I disse tider er det enda mer fokus på å få ned kostnader. Vi mener at det er bedre å gå over til tilstandsbasert vedlikehold og ikke planlagt vedlikehold. Sistnevnte medfører unødvendig nedetid, påpeker McKeran.

Det er ikke behov for sanntidsinformasjon. Derfor sendes ikke informasjonen over kommunikasjonsnettet før det er ledig kapasitet.

Les også: Sparkede ingeniører truer med rettssak. Får to årslønner for å trekke saken

Uventet

For en borerigg er vedlikeholdsstans svært kostbart. Men enda verre er det med uventet stans fordi utstyr bryter sammen.

– I de aller fleste tilfeller har det vært signaler fra sensorer som kunne varslet i god tid. Men vårt system kan vi det, hevder McKeran.

SeaStream kan bruke signaler fra alle leverandører.

– Vi trenger oss ikke på andres proprietære teknologi eller bryter patentrettigheter. Vi trenger bare å få tilsendt signaler, uansett leverandør eller nettverk om bord. Det vil ta fem til seks måneder å sette opp et system om bord, sier McKeran.

Mekanisk i dag – digital i morgen

Han siterer GEs konsernsjef Jeffrey R. Immelt som sa på GEs Minds & Machines-arrangement i New York i fjor at man går til sengs som leder for et industriselskap, og våkner som sjef i et data-analyseselskap.

"If you go to bed tonight as an industrial company, you’re going to wake up in the morning as a software and analytical company."

– Den som ikke forstår det, går glipp av noe. Data er nøkkelen til effektivisering og kapitalisering av investeringer. Så å si alle innretninger har sensorer som produserer data. Det gjelder å benytte dem og bruke dem til noe fornuftig, sier McKeran.

Les også: De skulle lage noe så vilt og moderne ingen hadde turt før. Så møtte de på et problem