PROSJEKTER

Bompengedebatten satte kjepper i hjulene: Håper på anleggstart i 2020

Prosjektet til 1,3 milliarder skal stå ferdig i 2023, så nå begynner det å haste.

Krysset ved Hjelset og veilinja sett fra øst mot vest.
Krysset ved Hjelset og veilinja sett fra øst mot vest. Illustrasjon: Statens vegvesen
7. apr. 2020 - 13:03

– Vi var klare i fjor på denne tida, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

I mars 2019 var det nemlig dialogkonferanse om veiprosjektet i Molde, og da håpet Vegvesenet å kunne starte samme høst.

Prosjektleder Halgeir Brudeseth, Statens vegvesen. <i>Foto:  Kjell Herskedal</i>
Prosjektleder Halgeir Brudeseth, Statens vegvesen. Foto:  Kjell Herskedal

– Så kom valgkampen og spørsmålet om innkreving av bompenger på sideveier. Og så dro det ut. Etter nyttår fikk Samferdselsdepartementet tilsendt utkast med foreslått løsning for bompengene for dette prosjektet. Og der ligger saken nå, sier han til Veier24.

Vegvesenet hadde opprinnelig foreslått bompengeinnkreving både på gamleveien og disse nye ni kilometerne av E39 i Romsdal. Forslaget ble vedtatt i fylket og i Molde kommune. Så, under valgkampen, kom det brev fra samferdselsminster Jon Gunnar Dale: Alle bompengeprosjekter skulle utredes med hensyn til sideveibom.

– Det innebar nok pause for en del prosjekter. Men lokalt i vårt prosjekt har det ikke vært mye diskusjon om bompenger på sideveiene, sier Brudeseth.

Men i løpet av 2020 håper han at arbeidet skal være i gang.

En tenkt autonom ferge i en norsk fjord, slik Rolls-Royce ser det for seg.
Les også

Avtalen klar om verdens første selvkjørende ferge – kommer på Vestlandet

95 avkjøringer ut på E39

E39 Lønset-Hjelset ligger endrøy mil øst for Molde. Dagens vei er ikke så bra. Dels er en tredjedel av strekningen for smal til å ha gul stripe, dels er det mye randbebyggelse. Veien går gjennom sentrum av Hjelset, og det er hele 95 direkteavkjørsler ut på europaveien. Og trafikken er relativt høy, dagens ÅDT er på mellom 5.500 og 6.000.

Utbyggingen av veien er også aktualisert av at nytt fellessykehus for Romsdal og Nordmøre skal bygges ved Hjelset.

 <i>Illustrasjon: Statens vegvesen</i>
Illustrasjon: Statens vegvesen

– Den nye veien vil strekke seg fra Lønset og opp i terrenget, og videre østover og ned igjen i Hjelset. Den blir på cirka ni kilometer totalt, det aller meste går i jomfruelig terreng. Veien blir to- og trefeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt - og med 90-sone, forteller Brudeseth.

Biogassbilene i kontrakten, og noen elektriske busser.
Les også

Biogass-biler: «Dau i motoren, god å kjøre»

God massebalanse

– Det er ikke så mye sidebratt terreng i traséen. Den er lagt i overgangen mellom innmark og utmark, og ligger bra i terrenget. Men det blir stigning i begge ender, og derfor krabbefelt og mulighet for forbikjøring begge steder. Ellers blir det lite skjæringer til Vestlandet å være. Vi har beregnet et volum på 400.000 m3 sprengt stein, og massebalansen blir god, forteller han.

Vis mer

– Vi lyser ut hele oppdraget i en entreprise, sier Brudeseth.

Det meste er vanlig vei i dagen, men det blir en miljøtunnel i betong på rundt 100 meter. I tillegg kommer en del betongkonstruksjoner: Åtte bruer på fra 15 til 90 meters lengde, samt åtte kulverter. Det er mange småelver og bekker som skal krysses, og dessuten må det til noen landbrukskulverter.

– Bompengeproposisjonen for prosjektet er altså under behandling i Samferdselsdepartementet. Vi vil lyse ut totalentreprisen så snart vi får klarsignal, enten gjennom Stortingsvedtak for bompengeproposisjonen eller med såkalt "forbehold om Stortingets godkjennelse" etter at proposisjonen er oversendt Stortinget. Vi håper at det skjer i løpet av april eller mai. Da kan anleggsarbeidet starte opp sent i 2020, sier Brudeseth.

Planlagt frist for å bli ferdig med nyveien er 2023. Det nye sykehuset skal åpne våren 2024.

Lønsetkrysset sett fra øst mot vestenden av prosjektet <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Lønsetkrysset sett fra øst mot vestenden av prosjektet Illustrasjon:  Statens vegvesen
Strekningen Skare - Sogndal ble tildelt Nye Veier i forbindelse med Nasjonal Transportplan fra regjeringen Solberg.
Les også

Statens vegvesen og Nye Veier i krangel

 

 

 

 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.