BYGG

Blikkenslagere frikjent på nytt for borefeil som ødela mat for 30 millioner kroner

Ble dømt til å betale 7,5 millioner kroner i erstatning i tingretten.

 Da avrimingshetten (rød ring) ble montert, ble det boret hull i bunnpannen (blå).
Da avrimingshetten (rød ring) ble montert, ble det boret hull i bunnpannen (blå). Faksimile: Sør-Trøndelag tingrett
Knut BjørheimKnut BjørheimJournalist
31. mai 2019 - 16:56

Et tre millimeter stort hull er blitt skjebnesvangert for entreprenøren Johnson Controls og underentreprenører som fikk i oppdrag bygge om og utvide fryselageret til Asko på Tiller i Trondheim i 2012.

Under monteringen av 15 selvkomponerte avrimingshetter, som skulle forhindre varmetap fra fryserne, kom montøren fra Blikkenslagermester Brækstad i skade for å treffe et amoniakkrør på baksiden av dekselet han boret i. Ammoniakk ble brukt som kjøleelement på lageret, og skadene som fulgte av feilboringen og lekkasjen av 100 liter ammoniakk, ble beregnet til vel 30 millioner kroner. Det meste på grunn av mat som måtte kastes.

Frikjent på ny

I Sør-Trøndelag tingrett fikk Johnson Controls medhold i regresskravet mot blikkenslageren, som ble dømt til å betale 7,5 millioner kroner i erstatning etter boringen.

Forsikringsselskapet til blikkenslagerfirmaet, Tryg Forsikring, anket imidlertid dommen. Også Johnson Controls og deres forsikringsselskap anket. De mener de skulle fått mer i erstatning. De krevde at blikkenslagerfirmaet som egentlig fikk oppdraget, men som engasjerte den dømte underentreprenøren, også skulle betale dem erstatning.

I Frostating Lagmannsrett i 2016 ble imidlertid begge underentreprenørene frikjent på alle punkter. Saken ble anket, men anken ble ikke tatt til følge i lagmannsretten, som kom til samme konklusjon 22. mai 2019.

Det var ikke «påregnelig for Brækstad at boringen ville kunne føre til at alle matvarene i fryselageret ble destruert på grunn av ammoniakklukt,» mener lagmannsretten.

Opplyste ikke om særlig risiko

Dette til tross for at retten mener at den improviserte hetteløsningen, som blant annet innebar andre borepunkter enn i originaltegningene, medførte økt risiko og økte krav til varsomhet. Blikkenslageren burde også ha undersøkt hva som lå bak det nevnte dekselet før han satte i gang å bore, mener retten:

«Brækstad handlet uaktsomt ved å endre avrimingshettene sett i forhold til Johnsons tegning og grovt uaktsomt ved å bore i bunnpannen uten å undersøke hva som fantes i den.
Brækstad er en profesjonell blikkenslager og skulle ha undersøkt nærmere. Tingretten
hadde ingen grunn til å begrense Brækstads ansvar til 7,5 millioner kroner,» heter det i dommen.

Det blir ingen streik i Norwegian. Det er klart etter at partene i meklingen kom til enighet lørdag morgen.
Les også

Ingen flystreik

Også blikkenslager Olaf Hansen, som fikk oppdraget fra Johnson Controls og engasjerte Brækstad som under-underentreprenør, handlet uaktsomt, slår dommen fast:

«Det er for enkelt å fri seg fra ansvar bare ved å ha
engasjert en underentreprenør. Olaf Hansen unnlot å viderebringe sentrale opplysninger til
Brækstad og sikret ikke at opplysningene ble forstått. Olaf Hansen unnlot også å
viderebringe sentrale opplysninger fra Brækstad til Johnson om den risikoen som Brækstad
skapte ved å endre på løsningen som Johnson hadde utarbeidet.»

Johnson må betale saksomkostninger

I dommen tillegges Johnson Controls skyld for ikke å ha opplyst underentreprenørene tilstrekkelig om farene ved arbeidet og den særegne risikoen med ammoniakken.

«Johnson pliktet å opplyse om dette både etter avtalen og etter regelen om lojalitet i
kontraktsforhold, og denne opplysningsplikten går foran Olaf Hansens og Brækstads
eventuelle undersøkelsesplikt. All skyld ligger derfor hos Johnson, ikke hos Olaf Hansen
eller Brækstad,» konkluderer dommen.

Dommerne i Frostating lagmannsrett mener det ikke er fremkommet nye opplysninger siden dommen i 2016 som fritar hovedentreprenør Johnson Controls for ansvaret:

«Johnson utformet avtalen og pliktet å sørge for at den var tilstrekkelig presis. De må bære
risikoen dersom avtalen var uklar eller uhensiktsmessig. Johnson må derfor også bære
risikoen for uheldige følger av dette.»

Brækstad, Olaf Hansen og deres forsikringsselskaper har med andre ord vunnet ankesakene
ved å få medhold fullt ut. Johnson Controls dømmes også til å betale motpartenes saksomkostninger, til sammen 824.549 kroner.

Sjøforsvarets skip, som KNM Gnist, er avhengige av kjølemidler basert på miljøgiftene i PFAS-gruppen. Det er en utfordring når PFAS skal fases ut og på sikt forbys.
Les også

Kjøle-krøll på krigsskip

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.