MARITIM

Ble klemt i hjel under vedlikehold. Nå blir lukene sikret bedre

Både verftet og rederiet innfører sikkerhetsrutiner etter en dødsulykke på en brønnbåt i 2018.

Verftet og rederiet Rostein har installert sikringer på lukene som førte til en dødsulykke i 2018.
Verftet og rederiet Rostein har installert sikringer på lukene som førte til en dødsulykke i 2018. Foto: SHT

En av besetningen på brønnbåten Rohav skulle trolig bytte en hydraulikkledning på en av lukene da luken lukket seg over ham slik at han kom i klem. Da hydraulikkslangen ble løsnet, rant oljen ut og det hydrauliske trykket sank, slik at sylinderne raskt mistet bærekraften. Resten av mannskapet satte i gang med livredning, men livet sto ikke til å redde, heter det i rapporten fra Statens havarikommisjon for transport (SHT). 

Havarikommisjonen kommer ikke med sikkerhetstilrådinger, men verftet og rederiet har innført nye rutiner. Sjøfartsdirektoratet kom også med en melding for å klare opp uklarheter i regelverket.

Ikke i toppstilling

Det var to brønnluker på båten som ble lukket og åpnet hydraulisk. I tillegg var det en løsning for å sikre at lukene holdt seg åpne ved å feste dem i åpen posisjon med tau. Denne løsningen ble i hovedsak kun brukt når skipet var til reparasjon.

Da ulykken skjedde var trolig ikke luken i toppstilling.

«Brønnluken var trolig ikke satt i toppstilling. Da ville sannsynligvis ikke bortfall av det hydrauliske trykket hatt noen betydning og luken ville dermed ikke lukket seg», heter det fra SHT.

Arbeidet ble heller ikke meldt fra om gjennom datasystemet som ble brukt til å varsle om vedlikeholdsarbeid.

Verft og rederi sikret lukene

Havarikommisjonen kom fram til at lukene ikke var godt nok sikret.

«Undersøkelsen har vist at brønnluken ikke hadde noen etablerte sikkerhetsbarrierer. Skipets driftsmanual var mangelfull med hensyn til arbeid som involverte brønnluken, slikt arbeid var ikke identifisert som en potensiell fare og ikke risikovurdert».

Etter ulykken tok rederiet Rostein alle brønnbåtene sine ut av drift og monterte mekaniske sikringer på lukene og hydrauliske trykksikringsventiler som gjør at trykket ikke synker like raskt. De risikovurderte også arbeidet om bord og innførte nye rutiner for å fysisk bolte lukene før noen går ned i brønnen.

Verftet Aas Mek. Verksted innførte rutiner med å montere mekaniske, halvautomatiske sikringer på framtidige hydrauliske luker. Disse sikringene skal automatisk låse luken når den åpnes helt, og må manuelt kobles ut.

Sjøfartsdirektoratet kom med en sikkerhetsmelding for å presisere uklarheter i regelverket.

Les også

Les mer om: