Blålys-droner kan redde liv

Droner stoppes ikke av rushtrafikk. Ved ulykker kan droner bli framtidas kjappeste metode for å fly ut akuttmedisinsk utstyr eller personell.

Blålys-droner kan redde liv
Dronen Ehang 216 (i bakgrunnen) har kapasitet til å frakte to passasjerer, slik at helsepersonell mange steder kan komme fram fortere og lettere enn med ambulanse. Dronen er også billigere enn et helikopter. Den lille fraktdronen Falcon står delvis skjult bak Stig Idsal. Foto: James Froment

I det treårige EU-prosjektet Airmour utforsker droneoperatøren Ehang Scandinavia, sammen med Smartbyen Stavanger, bruk av droner i akuttmedisin. Med Stavanger som testarena planlegges første flyvning rett over sommerferien.