PROSJEKTER

BL Entreprenør vant igjen - Vegvesenet må betale millioner i erstatning

Anke forkastet i lagmannsretten.

Anleggsmaskin
Anleggsmaskin
20. des. 2018 - 14:10

Trøndelag fylkeskommune og Vegvesenet må punge med noen millioner kroner til BL Entreprenør fordi etatene sa opp en kontrakt med entreprenøren.

Firmaet ble tilkjent erstatning i tingretten, men motpartene anket saken. Det hjalp altså ikke.

I oktober 2015 sa Statens vegvesen opp kontrakten med BL Entreprenør om byggingen av 1,4 kilometer gang- og sykkelveg med blant annet gatelys og vann- og avløpssystem langs fylkesveg 705 ved Stigamælen i Selbu.

Veier24 omtalte saken her i 2015.

«Alvorlige brudd»

– Årsaken er at vi mener at BL Entreprenør har gjort alvorlige brudd på kontrakten. Når vi som byggherre har gjort dem oppmerksomme på bruddene, er det ikke blitt tatt på alvor og fulgt opp, sa avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen Sør-Trøndelag den gang.

– Vi kan ikke gå nærmere inn på bruddene fordi dette er kontraktsmessige opplysninger, men det er snakk om flere alvorlige hendelser som har gjort at vi har måttet heve kontrakten, sa Solvi.

Kontrakt på 21 millioner

Kontrakten på 21 millioner kroner inneholdt bygging av 1,4 km gang- og sykkelveg med gatelys og vann- og avløpssystem, bygging av støttemurer mot terreng på til sammen 530 kvadratmeter, sprenging av fjellskjæring og sikring med bolter, mindre utbedring av vegstrekningen, i tillegg til transport av et masseoverskudd på 17000 kubikkmeter løsmasse og 33000 kubikkmeter fjell. Gang- og sykkelvegen bygges i et sideskrått terreng langs fylkesveg 705 og elva Nea, like sør for Selbu sentrum.

BL Entreprenør fikk jobben, og startet arbeidet i Selbu i august 2015 og skulle etter planen vært ferdig høsten etter.

Dømt i tingretten

BL Entreprenør saksøkte fylkeskommunen og vant fram i Sør-Trøndelag tingrett i slutten av januar i år. Sør-Trøndelag fylkeskommune ble dømt til å betale BL Entreprenør AS drøyt 5,7 millioner kroner i "vederlag for utførte kontraktsarbeider". Fylkeskommunen ble også dømt til å betale rundt 2,8 millioner kroner som erstatning for tap entreprenøren hadde hatt ved ikke å få gjøre ferdig arbeidene i samsvar med kontrakten, skriver Nea Radio.

Anken forkastet

Fylkeskommunen anket, og 17. desember ble dom avsagt i Frostating lagmannsrett. Anken ble forkastet og Trøndelag fylkeskommune ble dømt til å betale drøyt 2 millioner kroner i saksomkostninger til BL Entreprenør. Fylkeskommunen må også betale utgiftene til fagkyndige meddommere, ifølge nearadio.no.

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.