INDUSTRI

Bioplast utgjør under 1 prosent av de over 320 millioner tonn plast som produseres hvert år

Det stort behov for riktig informasjon om bioplast, skriver artikkelforfatteren.

Grønne, norske bioposer i Københavns Kommunes avfallsordning.
Grønne, norske bioposer i Københavns Kommunes avfallsordning. Foto: Københavns kommune
Av Hans Friedsam, styreleder Nordisk Bioplast Forening
12. juni 2018 - 17:09

Den viktige debatten om klodens fremtid som utfordres av økende miljømessige utfordringer har satt sine spor.

Forbrukerne har våknet opp og er villige til å gjøre sin del av jobben. Flere avisartikler og programmene FBI – Forbrukerinspekørene, Plast i Havet og NRK Debatten på NRK forsøker å rettlede både forbrukere og næringsliv i deres valg av riktig plast. TU.no hadde 24.05 en artikkel som refererte fra København. Det er stort behov for riktig informasjon.

Mye kan erstattes av bioplast

Nordisk Bioplast Forening (NBF) er en organisasjon bestående av medlemmer innen ulike deler av verdikjeden, som produserer eller bringer til markedet ulike typer Bioplast. En av våre hovedoppgaver er å bringe kunnskap om Bioplast til forbrukere og virksomheter. NBF samarbeider nært med den europeiske moderorganisasjonen European Bioplastics.

Plast er en integrert del av vårt moderne liv og brukt riktig er det et fantastisk produkt. Den kan for eksempel substituere metall i bilen for redusert vekt, og spiller en essensiell rolle i å gi oss ferskvarer av høy kvalitet. I dag kan mange plastprodukter produsert av fossil plast erstattes av Bioplast.

Under 1 prosent av plastbruken

Bioplast er plast er som ordet indikerer bio-basert, bio-nedbrytbar eller begge deler. Bioplast har de samme egenskaper som tradisjonell plast, og har ofte flere fordeler slik som redusert karbonavtrykk, bedre funksjonalitet eller avfallsmessige valgmuligheter, slik som kompostering av matavfall. 

Biobasert plast har en unik fordel i forhold til tradisjonell plast. Den reduserer avhengighet av fossile råvarer og reduserer dermed utslipp av drivhusgassen CO2.

I dag utgjør Bioplast under 1 prosent av de mer enn 320 millioner tonn plast som produseres globalt årlig. Vi ser likevel at etterspørselen øker, spesielt når det kommer nye, mer sofistikerte Bioplaster, bruksområder og produkter.

En hel familie av materialer

Bioplaster er ikke bare èn type materiale. De består av hel familie av materialer med ulike egenskaper og bruksområder. Det finnes tre gruppe Bioplast som hver og en har ulike typer karakteristika.

  • Bio-basert (eller delvis Bio-basert), ikke bio-nedbrytbar plast, som for eksempel Bio-basert polyetylen (PE) bæreposer, brusflasker (PET), Bio-basert PA, eller (delvis) Bio-basert polyuretan (PUR). Disse plastene er i dag primært basert på sukker og kan fullt ut resirkuleres med tradisjonell plast.
  • Bio-basert og bio-nedbrytbar plast, for eksempel PLA eller ulike typer stivelses-blandinger. Disse plastene er vanligvis delvis fossile, men bio-andelen øker stadig og er nå i enkelte råvarer oppe i mer enn 80 prosent. De fleste av disse plast-typene bør ideelt sett ende sine liv i kompost, men kan også i små mengder resirkuleres sammen med annen plast. En sertifisert bio-nedbrytbar plast vil ved enden av sitt liv ikke gi mikroplast i naturen. Bio-nedbryting i marint miljø forskes det mye på, men vi vet med sikkerhet at bio-nedbrytning tar lenger tid i vann enn på land.
  • Plast basert på fossil råvare, men som er bio-nedbrytbar (såkalt PBAT). Dette kan være produkter som bæreposer eller film. Disse produktene kan også ha en liten fossilfri andel (1- 30 prosent) som trolig vil øke med tiden.

Sertifiseringer

For å være sikker på at vi har å gjøre med en mest mulig miljøvennlig Bio-plast, bør vi alltid etterspørre og sørge for at den er sertifisert. For Bio-nedbrytbar plast er den europeiske standarden EN 13432. For den Bio-baserte, men ikke Bio-nedbrytbare plasten er standarden TS 16137.

Livssyklus

Life Cycle Analysis (LCA) er komplekse studier av den miljømessige påvirkning av et produkt. Når det gjelder plast er det stort sett karbonavtrykket (totalt utslipp av CO2 gjennom livsløpet) som måles. For Bio-plast kan vi for de fleste produkter konkludere at LCA er bedre enn for tradisjonell, fossil plast.

Bioplast-industrien vokser raskt og innovativt. Den har potensialet til å frikoble økonomisk vekst fra ressurs-ødeleggelse og negative miljøpåvirkning. EU-kommisjonen har sett den essensielle rollen Bioplasten har i Bio-økonomien og potensialet til å akselerere overgangen til en mer sirkulær økonomi. European Bioplastics, organisasjonen som representerer Bioplast-industrien i Europa, jobber tett med europeiske institusjoner og andre relevante parter for å skape det politiske og økonomiske landskapet i Europa som Bioplast-industrien kan utvikle seg i.

NBF og European Bioplastics har på sine nettsider (nordiskbioplastforening.se og european-bioplastics.org) et stort utvalg av artikler og annet bakgrunnsmateriale for den som ønsker å gå i dybden på dette emnet.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.