Biodrivstoff vil kunne erstatte fossil olje som råstoff i svært mange produkter

Vi trenger biodrivstoff i tillegg til strøm skal vi lykkes med avkarbonisering

Biodrivstoff vil kunne erstatte fossil olje som råstoff i svært mange produkter
Drivstoff fra skogen: Biodrivstoff kan henes fra mange kilder, men den norske skogen kan bidra med svært mye for å redusere klimautslipp Foto: ORV

Biodrivstoff er sannsynligvis den type drivstoff som vil krever minst forandringer i dagens infrastruktur. Både som flytende drivstoff, eller i gassform.