BILDESERIE: Bærumstunnelen blir til

I DAGEN: Den første entreprisen, Lysaker vest, starter rett bortenfor der nye Lysaker stasjon bygges - og har en 700 meter lang dagsone. Deler av denne bygges inn i en 150 meter lang betongkulvert som nå er ferdig. I tillegg skal Veidekke, som har entreprisen, drive 750 meter inn i Bærumstunnelen herfra. (Bilde: Mona Strande)
TUNNELEN: Bærumstunnelen blir 5,5 kilometer lang, og vises her med en prikket linje. Tverrslagene er markert med røde T-er. Jernbanetunnelen skal stå ferdig i 2011. (Bilde: Jernbaneverket)
TOTAL OMLEGGING: Dagens spor (t.h.) skal flyttes til motsatt side av betongkulverten neste vår. Etterhvert vil to spor gå inn i tunnelen, mens sporene for Drammensbanen skal gå på hver sin side av tunnelen. (Bilde: Mona Strande)
TETTER: Veidekke har også den andre entreprisen, Skallum. På bildet tettes det med injeksjonssement etter boring i retning Lysaker. (Bilde: Mona Strande)
MYE IGJEN: På Skallum-entreprisen har Veidekke drevet 180 meter tunnel i retning Lysaker, og 230 meter i retning Fossveien. De har igjen 1390 meter tunnel før de er ferdige. (Bilde: Mona Strande)
GÅR UNNA: NCC har entreprisen Fossveien. Her har de drevet 350 meter tunnel i hver retning fra det 240 meter lange tverrslaget. (Bilde: Mona Strande)
RENSKES: Fjellet renskes før påføring av sprøytebetong og bolting i Bærumstunnelens siste del: Sandvika Øst. (Bilde: Mona Strande)
MOT GJENNOMSLAG: Skanska har drevet 420 meter tunnel i retning Fossveien på entreprisen Sandvika Øst. Allerede i februar/mars satser de på gjennomslag. Det er et par måneder tidligere enn det som var planlagt i utgangspunktet. (Bilde: Mona Strande)
KONTAKTSTØP: Rett over denne tunnelen går dagens jernbanespor. Skanska har støpt ut 45 meter kontaktstøp for å unngå vibrasjoner. Når denne tunnelen blir ferdig, kommer den ut i dagen på utsiden av dagens spor mot Engervannet ved Sandvika. (Bilde: Mona Strande)
SER LYSET: Allerede tidlig i juni fikk Skanska gjennomslag i retning Sandvika. (Bilde: Mona Strande)
OMFATTENDE: En 800 meter lang og opptil 15 meter høy fjellskjæring langs Engervannet er gjort med wiresaging. Det skal være norgeshistoriens mest omfattende wiresagingsjobb. I mai 2009 flyttes jernbanesporene, som nå går til høyre for bildet, inn mot fjellskjæringen. (Bilde: Mona Strande)
FORNØYD: Jernbaneverkets prosjektleder for strekningen Lysaker - Sandvika, Knut Edmund Knutsen, er godt fornøyd med fremdriften på de fire entreprisene totalt sett. Tilsammen er det 35 personer fra byggherren som jobber med dette prosjektet hele tiden. (Bilde: Mona Strande)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå