Norsk våpeneksport

Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018

Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i fjor, nær 900 millioner kroner mindre enn toppåret 2017. NATO-landene er vår største våpenkunde.

NSM missiler har gjort det godt i eksportmarkedet. Her skytes en fra launcher montert på lastebil.
NSM missiler har gjort det godt i eksportmarkedet. Her skytes en fra launcher montert på lastebil. (Bilde: Kongsberg Defence Systems)

Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i fjor, nær 900 millioner kroner mindre enn toppåret 2017. NATO-landene er vår største våpenkunde.

Tallgrunnlaget baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg militære våpen med unntak av krigsfartøy og kampfly, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen fra fjoråret skyldes i hovedsak en halvering av eksport innen gruppen «våpen og våpendeler», som er redusert med 840 millioner kroner.

Mye av eksporten gikk til NATO-land. Av den samlede verdien på 2,5 milliarder kroner ble det utført våpen for drøyt 1,6 milliarder, eller omtrent 65 prosent, til NATO-land. Dette er en nedgang på 101 millioner kroner fra 2017.

Blant NATO-landene er USA den største mottakeren med en import på 832 millioner kroner, 180 millioner mer enn året før. Av øvrige NATO-land er Polen en stor importør med en import på 330 millioner.

Land utenfor NATO-samarbeidet importerte norske våpen for omtrent 893 millioner kroner, nesten en halvering fra året før.

Nedgangen skyldes i hovedsak en halvering av våpeneksporten til Oman alene, som hadde en spesielt høy import i 2017. Med en import på 493 millioner kroner var likevel Oman det landet som importerte nest mest våpen fra Norge i fjor.

Blant andre land i Midtøsten reduserte Saudi-Arabia sin import fra 42 millioner kroner i 2017 til under en million kroner i fjor.

Kommentarer (7)

Kommentarer (7)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå