Betalt trening senker ikke sykefraværet

Betalt trening senker ikke sykefraværet
FORSKNING: Å trene sammen med kolleger gir ikke mindre fravær fra jobb. Bilde: Colourbox.com

For dette er et personalgode som ikke har noen effekt på sykefraværet, viser en fersk undersøkelse.

Mer sykefravær i åpent landskap

Liten effekt

Kåre H.Skollerud, forsker ved Transportøkonomisk Institutt, har gått gjennom en rekke nordiske studier av effekten av såkalte "bedriftsinterne tiltak" mot sykefravær.

To av de fysiske virkemidlene, nemlig trening sammen med kolleger og betalt treningskort - for eksempel på helsestudio, fremstår som lite effektfulle.

I en artikkel i siste nummer av Søkelys på arbeidsmarkedet heter det at slike tiltak "ikke har påviselig effekt på sykefraværet".

Nedbemanning får folk til å si opp

Virker sammen

Effekt har derimot direkte virkemidler som ergonomiske tiltak, hjelpemidler og fysioterapi.

Organisatoriske og psykososiale tiltak har også en signifikant effekt, men her er effekten svakere.

Men ofte er det kombinasjonen av ulike tiltak som virker. I artikkelen heter det at det "er nettopp kontekst og samspillet mellom variabler, eller tiltak, som ofte understrekes i de oppsummerende studiene".

Aktivisering av syke virker ikke

Les mer om: