Best mulig CO₂-fangst handler om å ha god kjemi

Slik fungerer det i praksis.

Best mulig CO₂-fangst handler om å ha god kjemi
Teknologisenteret på Mongstad er testanlegg for CO2-fangst. Blant det de jobber mye med er å finne ut mest mulig om røykgassen, finne den optimale blandingen av aminer og den beste balansen mellom energi og fangst. Foto: Helge Hansen, Montag/TCM

CO₂-fangst kan bli en av de viktigste klimateknologiene i tiårene som kommer. Skal verden nå målene i Parisavtalen er det nødvendig å fange og lagre CO₂, for å få ned utslippene.