PRODUKSJON

Beregner gasseksplosjoner

Sivilingeniør Kjetil Kristoffersen ved NTNU har utviklet et beregningsverktøy som skal beskrive hva som skjer under eksplosjoner inne i gassrørledninger.

Dermed kan industrien utvikle enda bedre og sikrere rørsystemer både for onshore- og offshore-anvendelser.

I industrien er det mye transport av gass i rørledninger. I 1997 var det en gasseksplosjon i en 850 m lang rørledning på Herøya.

For å unngå liknende ulykker er det nødvendig å utvide kunnskapen om gasseksplosjoner i rørledninger, og å kjenne mekanismene og forutsetningene for disse.

Eksplosjonene kan oppstå når brennbare gassblandinger blir antent. Disse gassblandingen dannes når gasser som hydrogen, propan og naturgass blandes med luft.

Kristoffersens doktorgradsarbeid bedrer kunnskapen om gasseksplosjoner i rør og vil ha betydning for å utvikle sikre tekniske løsninger i prosess- og offshoreindustrien.

Kristoffersen har eksperimentert med rør hvor ulike gasser og ulike blandingsforhold med luft er testet ut.

Viktige parametre er trykk og flammehastighet. Resultatene er brukt i utviklingen av numeriske simuleringsprogrammer. I industrien kan det ikke kjøres eksperimenter for å teste anleggene, derfor brukes simuleringsprogrammer til å beregne forløp og konsekvenser av eksplosjoner. Dette er viktig for design av industrielle anlegg.

Avhandlingen har tittelen "Gas explosions in process pipes / Gasseksplosjoner i prosessrørledninger." Arbeidet er utført ved Høgskolen i Telemark, Avdeling for teknologiske fag, med professor Dag Bjerketvedt, Høgskolen i Telemark, som hovedveileder. Arbeidet er finansiert av Norsk Hydro.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.