MOTOR

Bensin og diesel kan slippe unna økt CO₂-avgift: – Hårreisende tanke

MDG-leder Une Bastholm mener det vil være sjokkerende dårlig hvis fossilbilister unntas fra den varslede tredoblingen av CO₂-avgiften.

Økt CO2-avgift vil også øke bensin- og dieselprisene med mellom 4 og 5 kroner literen, siden disse bilene er kilder til utslipp. Men regjeringen er åpen for å holde bilene unna avgiftsøkningen.
Økt CO2-avgift vil også øke bensin- og dieselprisene med mellom 4 og 5 kroner literen, siden disse bilene er kilder til utslipp. Men regjeringen er åpen for å holde bilene unna avgiftsøkningen. Bilde: ssuaphoto/Colourbox.com

– Det er hårreisende at regjeringen fortsatt åpner for å kompensere for økningen i CO₂-avgiften på bensin og diesel, sier Bastholm til NTB.

Hun viser til regjeringens nye klimaplan for 2021–2030. Der varsles det at CO₂-avgiften skal økes til 2.000 kroner per tonn i 2030 – mer enn tre ganger så mye som dagens nivå på rundt 590 kroner.

Men regjeringen åpner samtidig for å fortsette dagens politikk med å kompensere for økt CO₂-avgift på bensin og diesel ved hjelp av redusert veibruksavgift.

Konsekvensen kan da bli at økt CO₂-avgift ikke slår ut på pumpeprisen.

– Det er det motsatte av poenget med en CO₂-avgift, nemlig å sørge for at det blir dyrere å forurense, sier Bastholm.

Vil redusere effekten

De siste dagene har både Fremskrittspartiet og bilistorganisasjoner som NAF og AMCAR vært ute og advart mot klimaplanen. De frykter en kraftig økning i pumpeprisen hvis CO₂-avgiften ikke kompenseres.

Beregninger fra Finansdepartementet viser at en CO₂-avgift på 2.000 kroner isolert sett vil gi en økning i bensinprisen på 4,14 kroner per liter og dieselprisen på 4,76 kroner per liter.

Hvis dette kompenseres gjennom kutt i veibruksavgiften, vil det samtidig gå hardt ut over effekten av økt CO₂-avgift.

I klimaplanen anslås det at den økte avgiften vil føre til utslippskutt på 7,5 millioner tonn akkumulert i perioden 2021–2030. Men dette faller til 4,5 millioner tonn hvis kompensasjonen fortsetter.

– Hvis regjeringen fortsetter å kompensere fossilbilistene på denne måten, så er ikke klimameldingen verdt papiret den er skrevet på. Det vil effektivt kansellere 40 prosent av de kuttene regjeringen lover. Da skjønner jeg ikke poenget, sier Bastholm.

Hennes håp er at stortingsflertallet nå skal avklare spørsmålet.

Uavklart i klimaplanen

I dag ligger det inne i regjeringsplattformen fra Granavolden at økt pumpepris på grunn av skjerpet CO₂-avgift på drivstoff «i sin helhet» skal motsvares med kutt i veibruksavgiften.

Men i klimameldingen holdes alle muligheter åpne: «Regjeringa har ikkje tatt stilling til spørsmålet om kompensasjon gjennom veibruksavgifta.»

Les også

Les mer om: