Skrur opp CO2-avgiften: Kan gjøre CO2-fangst lønnsomt

Men ikke fra avfallsforbrenning.

Skrur opp CO2-avgiften: Kan gjøre CO2-fangst lønnsomt
Fortum Oslo Varme og CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås, ønsker å fange CO2 fra avfallsforbrenning i Oslo. Foto: Ina Steen Andersen

Regjeringen la fredag fram en ny stortingsmelding om klima, hvor de viser hvordan Norge skal oppnå sine klimaforpliktelser overfor EU.