INDUSTRI

Bemanning er også en profesjon

Et flertall i Stortinget vedtok denne uka regjeringens forslag om å forby innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter».

Bildet er fra en byggeplass i Oslo-området der det har vært flere avsløringer av ulovlige arbeidsforhold. Bemanningsbransjen vil nå bli avhengig av godkjenningsordning for å kunne tilby innleie, og en industribedrift som ønsker innleie, må få dette godkjent hos fagforeningene.
Bildet er fra en byggeplass i Oslo-området der det har vært flere avsløringer av ulovlige arbeidsforhold. Bemanningsbransjen vil nå bli avhengig av godkjenningsordning for å kunne tilby innleie, og en industribedrift som ønsker innleie, må få dette godkjent hos fagforeningene. Foto: Gorm Kallestad/NTB
16. des. 2022 - 11:49

Et flertall i Stortinget vedtok mandag denne uka regjeringens forslag om å forby innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter». Mer enn 50.000 personer som har fast jobb gjennom bemanningsbyråer, risikerer dermed oppsigelser etter 1. april 2023 da lovendringene skal tre i kraft. Eller som Anne-Cecilie Kaltenborn, direktør i NHO Service og Handel, nylig proklamerte i en kronikk i Aftenposten: «God jul. Du har sparken. Hilsen regjeringen

Bruken av innleid arbeidskraft har eksplodert de siste 20 årene – etter at Norge sluttet seg til Schengen-avtalen i 2001. Fri flyt av arbeidskraft innen EU og kraftig vekst i investeringer i store bygg- og anleggsprosjekter etter finanskrisen i 2008 fikk fart på bemanningsbransjen.

innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomité begrunnes endringene slik:

«Få innleide arbeidstakere er organisert, de har lavere tilfredshet med jobben sammenlignet med fast ansatte og har økt risiko for å bli utsatt for skader og ulykker. Bruken av innleie kan også få negative konsekvenser for arbeidsmiljø og organisering i innleievirksomhetene. Det er derfor behov for grunnleggende endringer for å snu en negativ utvikling.» 

Nødvendig å stramme inn

Det toppet seg før utbruddet av pandemien. Etter hvert var det så mange saker om brudd på arbeidsmiljølov og tariffbestemmelser at også regjeringen Solberg i april 2020 iverksatte tiltak mot arbeidslivskriminalitet og ulovlig innleie. Blant annet fikk Arbeidstilsynet myndighet til å gi pålegg og reaksjoner ved overtredelser. Dette gjaldt særlig bygg- og anleggsbransjen. I innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen foreslås det et midlertidig totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid i Oslo, Viken og Vestfold. En sik geografisk avgrensning kan gjøres i form av en forskrift.

Regjeringen strammer inn kraftigere enn det LO ønsker, om vi skal tro årets industrioverenskomst mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Der var partene enige om at industrien kan ha behov for å supplere med innleie fra bemanningsforetak.

Takk til Tekna

Bransjer med store sesongsvingninger, som handel, fiskeri, hotell og restaurant, vil miste fleksibilitet. Blant dem som har fått unntak fra de nye reglene, er helsepersonell, landbruk (Sp er jo i regjering) og arbeidstakere med spesialkompetanse. Mange sivilingeniører gleder seg, og takk til Tekna som vant fram med det unntaket etter høringsrunden!

Men det er viktig å understreke at premisset for dette unntaket er at for eksempel en sivilingeniør med spesialkompetanse bare kan leies inn om det gjelder et stykke arbeid som skiller seg fra det som er virksomhetens ordinære drift i et avgrenset tidsrom. Dermed vil vi unngå at en bedrift leier tilbake arbeidstakere de allerede har gitt sluttpakke, slik det har vært eksempler på for eksempel i Equinor.

EUs energikommissær Kadri Simson blir bedt om å få fart på energieffektivisering i Norge.
Les også

23 norske aktører ber EU presse Norge til å innføre direktiv om energieffektivisering

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Større makt til fagforeningene

Bemanningsbyråer skal ikke forbys, men de må gjennom en godkjenningsordning. Om en bedrift dokumenterer behov for innleie, må tillitsvalgte godkjenne behovet før man iverksetter innleie. Og de som leies inn, skal ha krav på fast ansettelse om de har vært i samme bedrift i tre år.

Norske TS Group oppgir for eksempel at rundt 300 av deres ansatte har fått fast jobb hos kunder de siste årene. Det viser at de innleide har gjort jobben sin på en så bra måte at kunden vil ansette dem. Men slike overganger er ikke noe bemanningsselskapene ønsker, ettersom de på den måten tappes for mye god kompetanse. Flere av selskapene har egne kompetansesentre for å utvikle egne medarbeidere, og ofte ønsker ikke de innleide fast ansettelse både fordi de har like god lønn som de vil få hos kunden og fordi de ikke ønsker å flytte fra hjemstedet og trives med å jobbe for flere kunder.

Har ansatt 3000 i år

Konsernsjef Kjetel Digre i Aker Solutions sa nylig til TU at bedriften på global basis hadde ansatt 3000 nye mennesker i organisasjonen i år. Et stort antall av disse er leid inn. Det skyldes store byggeprosjekter innen olje og gass og havvind.

Typisk for verfts- og offshoreindustri er at de vinner kontrakter på et skip eller en feltutbygging og må bemanne opp for noen måneder eller år for å klare sine budsjetter i henhold til kontrakten. Eller fordi de mangler fagfolk på et felt. Da har de ofte måttet ty til norske bemanningsselskaper som kan leie ut ingeniører, automatikere, teknikere eller operatører innen ISO-fagene (isolasjon, stillas og overflatebehandling). Innen ISO er det mange utenlandske statsborgere fordi det utdannes for få slike fagarbeidere i Norge.

Nå har vi erfart hvordan en pandemi, en krig i Ukraina og en energikrise i Europa endrer rammebetingelsene for næringsliv og industri. Slike hendelser og et overordnet mål om å begrense inflasjon krever et fleksibelt arbeidsliv.

Det er derfor helt avgjørende at regjeringens «julegave» til bemanningsbransjen ikke ender med oppsigelser – de vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven må bidra til at de useriøse bemanningsaktørene ryddes av banen, mens de seriøse får fortsette som før for å dekke opp behovet for midlertidig oppbemanning når det er nødvendig. Det dreier seg da ikke om ordinær drift, men om å oppfylle spesielle kontraktskrav, revisjoner, ekstraordinært vedlikehold for å ivareta HMS for eksempel.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Det krever et godt tillitsforhold mellom administrativ ledelse og tillitsvalgte, noe alle industribedrifter bør strebe etter.

Cellene på bildet er betydelig mindre (1,5 Ah) enn de som nå testes (30 Ah).
Les også

Volvos batteripartner tar stort skritt

 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.