MARITIM

Bellona: – Maritim næring har det siste tiåret gått fra ord til handling

Myndighetskrav og økonomiske incentiver kan ha stor betydning for at omstilling skal lykkes. Den må lønne seg. Folkeopinionen vil bety mye både nasjonalt og på den internasjonale politiske arena, mener Bellona.

Sigurd Enge, skipper og Bellonas talsmann om skipsteknologi og oljevern.
Sigurd Enge, skipper og Bellonas talsmann om skipsteknologi og oljevern. Foto: Eirik Helland Urke

I TUs serie om maritime trender, spør vi sentrale aktører i ulike deler av maritim næring om hva som preget perioden 2010-2020 – og hvilke trender de ser framover – fem og 10 år. Vi ber dem også svare på hvilke drivkrefter som har vært og vil være viktig.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.