Vedlikehold offentlige bygninger

Behov for 160 milliarder kroner til vedlikehold av offentlige bygninger

Ifølge en rapport fra Rådgivende ingeniørers forening.

Offentlige bygg har behov for 160 milliarder kroner til nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, viser rapport.
Offentlige bygg har behov for 160 milliarder kroner til nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, viser rapport. (Foto: Håkon Jacobsen)

Ifølge en rapport fra Rådgivende ingeniørers forening.

Offentlige bygninger har behov for 160 milliarder kroner til nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, viser en rapport fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF).

Foreningen står bak rapporten hvor tilstanden på fylkeskommunale og kommunale bygninger er kartlagt. Alt fra administrasjonsbygninger, barnehager og skoler til kulturbygninger og pleie- og omsorgsbygninger er tatt med.

Bygningene oppgis å ha en samlet verdi på 700 milliarder kroner, skriver VG, som omtaler rapporten.

– Fuktskader og dårlig ventilasjon

Etterslepet i vedlikeholdet og behovet for nødvendige oppgraderinger på bygningene er beregnet til 160 milliarder kroner av de rådgivende ingeniørene. Behovene er store over hele landet.

– Bygninger med dårlig teknisk stand og manglende vedlikehold er utsatt for fuktskader og dårlig ventilasjon. Det skaper grobunn for mugg og kan gjøre folk syke, sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i RIF.

– Jeg synes det høres mye ut, men merker meg at det inkluderer oppgraderinger, og da spørs det jo hva man legger i det, sier styreleder Jan-Egil Clausen i Norsk kommunalteknisk forening til VG.

Ifølge Clausen bruker norske kommuner årlig 35 milliarder kroner på nybygg og oppgraderinger.

Les også

Kommentarer (7)

Kommentarer (7)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå