Stad skipstunnel

Begynner boring av 1700 meters hull tvers gjennom Stadlandet

Kystverket må kvalitetssikre priser for Stad skipstunnel. Ett av tiltakene er å bore et 76 millimeter stort hull gjennom hele tunelltraseen.

Hullet skal bores i traseen, som går gjennom fjellet fra Moldefjorden ved Selje (til venstre) til Vanylvsfjorden til høyre.
Hullet skal bores i traseen, som går gjennom fjellet fra Moldefjorden ved Selje (til venstre) til Vanylvsfjorden til høyre. (Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU/Google Earth/Kystverket)

Kystverket må kvalitetssikre priser for Stad skipstunnel. Ett av tiltakene er å bore et 76 millimeter stort hull gjennom hele tunelltraseen.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Diamant Wire Teknikk begynner neste uke å bore seg gjennom traseen til Stad skipstunnel. To borerigger skal bore inn i fjellet fra hver sin planlagte tunnelåpning, med standard tretommers bor. Det betyr at hullet blir 76 millimeter i diameter.

Diamant Wire Teknikk forbereder anleggsområdet der en av boreriggene skal plasseres.  Det skal bores 1,7 kilometer med 76 mm-bor og tas kjerneprøver hver tredje meter.
Diamant Wire Teknikk forbereder anleggsområdet til en av boreriggene. Foto: Kystverket

Kjerneprøver fra hver tredje meter gjennom hele strekningen skal sikre at Kystverket får nøyaktig informasjon om bergkvaliteten tvers gjennom hele traseen.

– Dette er et veldig spesielt prosjekt, sier Roger Søyland, daglig leder i Diamant Wire Teknikk til Teknisk Ukeblad.

 – Det er ikke vanlig å bore gjennom hele tunnelprofiler når de er så lange, men vi har hatt noen liknende prosjekter, sier Søyland.

Bergkvalitet og anbudsgrunnlag

Prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket sier at det var Samferdselsdepartementets bestilling før jul som trigget avgjørelsen om å bore seg gjennom hele traseen.

– Vi ønsker en kjerneboring gjennom hele lengdeprofilen i tunneltraseen. Da får vi presis informasjon om kvaliteten på fjellet og reduserer usikkerheten, sier Andreassen til Teknisk Ukeblad.

I en ekstern kvalitetssikringsrapport, KS2, fra Atkins og Oslo Economics i mai 2018, ble det stilt en rekke spørsmål til Kystverkets prisestimater. I KS2-rapporten ble det også påpekt usikkerhet ved berget, som kan påvirke tunnelkostnadene vesentlig.

– Ved å ta kjerneprøver gjennom hele tunnelen, kan vi sørge for å få nøyaktig informasjon om kvaliteten. Det vil også gi entreprenørene et mye bedre grunnlag for å gi anbud på utsprenging, tetting mot vanninnsig og sikring, sier Andreassen.

Tunnelen er planlagt drevet og sprengt som en vanlig tunnel.

Her er tunnelåpningene tegnet inn i terrenget. Vanylvfjorden til venstre og Moldefjorden til høyre. Ill: Kystverket

Retningsstyrt fra to sider

Diamant Wire Teknikk (DWT) skal bore fra begge sider.

Fra Moldefjorden benyttes en stor rigg  som skal bore 1100 meter. Arbeidet vil pågå døgnet rundt.

STAD SKIPSTUNNEL

  • Lengde: 1700 meter
  • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
  • Dybde 12 meter (lavvann)
  • Bredde mellom veggene: 36 meter, 26,5 meter mellom fendrene
  • Arealet på tverrsnitt: 1625 m2
  • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m3. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell.
  • Totale kostnader: Ca. 2,1 milliard kroner (2011-verdi)
  • Byggetid: Ca. 4-5 år

Fra Kjødepollen må det tas hensyn til naboer, og en mindre rigg borer 600 meter. Det blir retningsstyrt boring som sikrer at traseen blir fulgt nøyaktig, og at de to hullene møtes.

Hullet bores to meter under toppen av det planlagte tunneltaket. Den store frykten er å komme inn i svake soner der boret kan kile seg fast. 

– Det er et veldig tidkrevende arbeid. Den store usikkerheten er om vi møter veldig dårlig fjell slik at boret setter seg fast langt inne i fjellet, sier Søyland.

Fra Moldefjorden skal DWT benytte en Sandvik DE 140 rigg som har kapasitet til 2000 meters boring. Fra Kjødepollen blir en Sandvik BE 130 med maks 700 meter borelengde benyttet.

Først må de jobbe seg gjennom et parti med løsmasser. Da blir det satt inn et 140 mm «casing» - foringsrør som guide. Det blir støpt fast til fjell før kjerneboringen kan starte.

For hver 3. meter, blir boret stanset og kjerne trukket ut, før et nytt 3-meters rør settes inn og boringen fortsetter nye tre meter.

Stad skipstunnel på 1,7 kiometer vil bli 37 meter høy over havet og 12 meter under havnivå. Den sprenges ut i 36 meters bredde. For å unngå at skip slingrer inn i fjellsida, blir det 3,5 meters fendere på hver side slik at bredden blir 26,5 meter ved havoverflaten. Bilde: TU/Kjersti Magnusssen/Kystverket

– Det tar tid og er et møysommelig arbeid, sier Søyland.

For å illustrere opplyser han at når de er kommet 1.000 meter inn, vil det ta tre timer å hente ut kjerneprøve og sette inn nytt rør og fortsette boringen.

Kjerneprøvene skal analyseres av Multiconsult.

Solid fjell

DWT har tatt noen prøver av berget tidligere og regner ikke med at det blir store overraskelser. Kystverket opplyser at berget i all hovedsak består av gneis, men med innslag av skifer at par. Det er der det kan være slepper (sprekker med leire) som kan skape trøbbel og kreve sikringstiltak når tunnelen skal sprenges ut i fullprofil.

Dersom  alt går etter planen, vil DWT bli ferdig med kjerneboringen til påske, det vil si mot slutten av  april.

Vi har frist til 15. mai, men om vi ikke støter på uforutsette problemer, bør vi være ferdig til påske, sier Søyland.

Kystverket har frist til 15. juni med å levere rapport til Samferdselsdepartementet der de sannsynliggjør sine priser fra 2016. Da ble prisen oppgitt til 2,7 milliarder kroner, uten moms.

Oslo Economics og Atkins anser det som mer sannsynlig at prosjektet vil komme på 3,6 milliarder kroner.

Vi har fortsatt tro på at våre tidligere kostnader holder mål, sier Andreassen.

Stad skipstunnel er planlagt drevet som tunneler og fjellhaller, som vanligvis bygges med boring, sprenging og uttransport av sprengmasser. Illustrasjonen viser hvordan det vil bli jobbet med skipstunnelen. Illustrasjon: Kystverket

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå