OFFSHORE

Bedre kontroll med stigerørene

Et av oljeselskapenes verste mareritt er brudd på stigerør, dvs. røret som går fra en oljebrønn og opp til en bore- eller produksjonsplattform. Det kan medføre store miljø-, person- og økonomiske skader.

Askerfirmaet Seaflex AS kan hjelpe oljeselskapene til å få oversikt over tilstanden for sine stigerør gjennom databasen risernet. Data samles inn fra flere kilder som alle er tilknyttet stigerørene.

- Hensikten er å få full oversikt over stigerørene med tilhørende data som kan påvirke tilstanden i løpet av hele livssyklusen, forteller prosjektingeniør Øyvind Tveit i Seaflex.

risernet er utviklet av Seaflex i samarbeid med Det Norske Veritas Software (DNV) på initiativ fra Norsk Hydro som stilte data fra Troll Cs stigerør til rådighet. Troll C er en flyter med fleksible stigerør, men databasen kan også brukes for alle typer stigerør.

- Vi valgte å samarbeide med DNV Software fordi de hadde lang erfaring i å samle inn data og organisere slike databaser gjennom DNV Softwares forskjellige arbeidsområder, forteller daglig leder Henning Christensen .

- Testfasen av risernet er ferdig og hele systemet er nå tilgjengelig i en demoversjon på internett på www.risernet.com. Seaflex assisterer oljeselskapene med å etablere en database som kan brukes via internett. Databasen er basert på all tilgjengelig og relevant informasjon om de enkelte stigerør, og supplerer selskapenes allerede eksisterende informasjonssystemer. Brukere får tilgang til hele eller deler av databasen via brukernavn og passord, akkurat slik det gjøres på nettbankene, sier Tveit.

Store mengder data

Mange elementer påvirker et stigerørs levetid. Det er miljødata som vann, strøm og bølger, data vedrørende brønnstrømmer som medium i røret, trykk, temperatur i tillegg til plattformbevegelser. Alt dette utsetter stigerøret for dynamiske belastninger. I tillegg kommer materialdata for selve stigerøret, som når det ble produsert, når har det er blitt reparert etc.

- Det er ikke uvanlig at et stigerør endrer funksjon. Det kan være produksjonsrør den ene dagen for så å koples over til vann- eller gassinjeksjon. Alt dette påvirker et stigerørs levetid. God oversikt og komplett informasjon vil muliggjøre en rask og riktig vurdering av slike skifter, forteller leder for ingeniøraktivitetene Jan Muren.

- Med risernet tilgjengelig kan operatørene få den fulle driftshistorien til det aktuelle stigerøret til enhver tid.

Systemet ble utviklet fordi operatørene i Nordsjøen har erfart mange problemer med stigerørene. Det har bl.a. kollapset , noe som påvirker sikkerheten, samtidig som det påfører oljeselskapet betydelig tap på grunn av produksjonsstans og påfølgende inntektsbortfall. Med risnett får man en langt bedre kontroll og utnyttelse av stigerørene.

Dynamisk posisjonering

Seaflex AS er et norsk selskap. Hovedaksjonær er Kongsberg-Simrad. - Det kan synes rart at et selskap som har til formål å utnytte lyd i vann, hydroakustikk, og dynamisk posisjonering har eierinteresser i Seaflex, men det kan forklares.

Seaflex utviklet på midten av 90-tallet RMS (Riser Management Systems), som gir råd om optimal posisjon for leterigger basert på stigerørets belastninger. Denne posisjonen kan benyttes som input til DP-systemet, noe som har særlig stor betydning for DP-leterigger på store vanndyp, forteller Henning Christensen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.