DOKTORGRADER

Bedre damsirking

Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
13. sep. 2002 - 13:53

Under flom blir dammer (demninger) utsatt for store påkjenninger som kan true sikkerheten dersom flommen ikke håndteres på en skikkelig måte. Sivilingeniør Hilde Marie Kjellesvig (31) fra Flekkefjord har undersøkt dette i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Arbeidet kan bidra til bedret sikkerhet ved dammer i flomsituasjoner ved at det pekes på områder som er viktige når dammer bygges eller rehabiliteres.

Påkjenningen under flom vil være stor både på selve damkonstruksjonen og på andre deler, som for eksempel flomløpet, konstruksjonen som fører flomvannet forbi dammen. Kjellesvig har studert flomløpet, identifisert typiske skader og vurdert konsekvensene av disse. Hun har sett på mulige løsninger på disse skadene og har diskutert strategi for konstruksjon og drift av flomløpet.

En uønsket konsekvens av skader i flomløpet kan være at dammen overtoppes (vannet strømmer over damkronen.) For steinfyllingsdammer kan slik overtopping eller gjennomstrømning true dammens stabilitet. Ved hjelp av analyser av resultater fra modellforsøk har Kjellesvig studert beregningskriteriene for å dimensjonere stabiliteten til typiske norske steinfyllingsdammer ved store gjennomstrømninger.

Avhandlingen har tittelen «Dam Safety. The Passage of Floods that Exceed the Design Flood. Damsikkerhet. Håndtering av flommer større enn dimensjonerende flom». Arbeidet er utført ved Institutt for vassbygging, NTNU, med professor Haakon Støle som veileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd, NTNU, SINTEF og Norconsult.

Hilde Marie Kjellesvig er sivilingeniør (1994) fra Fakultet for bygningsingeniørfag, Norges tekniske høgskole, og har disputert for graden dr.ing. Hun er ansatt ved Statkraft Grøner AS, Avdeling Dam.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.