Barskere enn Bond

Barskere enn Bond
Vibecke Hverven prøver å unngå å ta kontakt med ansatte utenom fastsatt arbeidstid. - Vi har en moderne lederstil, sier hun. Bilde: Joachim Seehusen

Vibecke Hverven

  • Vibecke Hverven er 47 år gammel og utdannet sivilingeniør, bygg, fra NTH i 1986
  • Hun er gift og har tre barn, 21, 18 og 13 år gamle
  • Vibecke Hverven overtok som administrerende direktør i Sweco i 2005.
  • Hun har en rekke styreverv og sitter også som medlem av regjeringens Energiråd, Teknisk Miljøråd i regi av NHO og Miljøverndepartementet og hun er medlem av Bærum Næringsråd.


James Bond har gjort det flere ganger, blant annet i "Diamonds are forever" med Sean Connery og i "A view to a kill" med Roger Moore. Bruce Willis gjorde det i "Die Hard".

Forserte heissjakt

Vibecke Hverven har også gjort det, men hun var ikke i et filmstudio. Hun var i en lang, dyp og mørk heissjakt.

Og heisen stanset. Hun måtte klatre ut, klatre oppover sjakten ved hjelp av armer og bein, bruke waierne og så krabbe ut til trygghet i nærmeste etasje.

– Vi var på dambefaring. Så stanset heisen mellom to etasjer inne i demningen. Det var på kveldstid. Det var langt ned, omtrent 70 meter. Men jeg var ikke alene, og jeg var heldigvis ikke verken den første eller siste som klatret ut.

Dirket lås

Vibecke Hverven har slått actionheltene på flere områder.

– Vi kjørte inn i en kraftstasjon en fredag ettermiddag, uten å bli registrert. Så ble vi innelåst i et helt tomt rom, da var vi to stykker. Vi saumfarte rommet og fant til slutt en bit ståltråd. Med den klarte vi å dirke opp låsen, og så komme oss ut.

Vekst

For seks år siden hadde Sweco 380 ansatte. Så overtok Vibecke Hverven lederstolen. I dag har selskapet 960 ansatte og flere skal det bli.

Vibecke Hverven nikker bestemt.

– Ja, veksten skal fortsette.

Men det blir ikke like greit som det har vært. Alle de store konkurrentene har også vært på oppkjøpsraid og snart er markedet tomt for mindre rådgiverselskaper som er klare til å bli kjøpt opp. Det later ikke til å bekymre damen stort.

– Vi skal ha organisk vekst, sier hun. Smilet er bredt.

Joachim Seehusen

Færre ingeniører

Men det er ikke bare mangel på selskaper å kjøpe, det er også mye som tyder på at det er netto nedgang i tallet på sivilingeniører innen byggfag.

Flere blir pensjonister enn universitetene produserer nye, unge sivilingeniører.

– Vi ser i hele verden at de største blir større hele tiden. Det som var stort i Europa for få år siden er ikke stort lenger. Vi vil vokse, også i andre land enn der vi er i dag. Vi har ambisjoner, men det blir ikke riktig å komme med detaljer om de planene.

Sweco-leder: – Vi må sette oss hårete mål

Fikk pris for tunnellys

Trivsel

Vibecke Hverven vil vinne kampen om sivilingeniørene med trivsel og kompetanse.

– Vi har en moderne lederstil. Det er viktig for meg at de ansatte trives i sine mange hverdager og får utvikle seg. Vi legger til rette for felles utvikling av selskapet ved at den enkelte skal bli ivaretatt. Når året er omme, har vi kavalkade og prisutdeling. Synliggjøring gir stolthet. Stolthet bygges ved langt mer enn økonomiske prosjektresultater, blant annet verdsetter vi de som er nytenkende, det er en av våre verdier.

Alle ansatte har fått anledning til å være med å definere verdiene for kulturen i selskapet. Prosessen tok et år, og resultatet ble LENA. Lagspill, engasjement, nytenkning og ansvarlighet.Permisjon

I ikestillingsdebatten dukker av og til argumenter opp om at kvinners karrieremuligheter blir hindret av permisjoner. Det har vært et viktig argument for de som vil at far skal ta deler av permisjonen.

Kanskje er dette tankesettet feil, eller kanskje er Vibecke Hverven regelen som bekrefter unntaket. Hun nøyde seg ikke med permisjonen knyttet til sine tre barn. I 2000 lot hun jobb være jobb og ble med mannen til USA, der hun tilbrakte to og et halvt år.

– Jeg hadde ikke mye kontakt med kolleger eller sjefer i den perioden. Men da permisjonen og USA-oppholdet gikk mot slutten, ble jeg spurt om å ta ansvaret for å bygge opp en ny avdeling for ny fornybar energi.

Hun takket ja.

– Det var en fin og lærerik opplevelse, jeg hadde den stillingen i to år.Savner kvinnelige søkere

I ledergruppen i Sweco er fire av ni kvinner. På avdelingsledernivå er fordelingen dårligere, i kvinnenes disfavør. Likevel ønsker hun ikke å kvotere kvinner inn i lederposisjoner.

– Nei, det ønsker jeg ikke. Men jeg ønsker flere kvinnelige kandidater. Hvis vi først får dem til å søke, er jeg overbevist om at andelen kvinner i lederposisjoner etter hvert vil øke. Et annet problem er at kvinner ofte blir oversett. Jeg tror ikke det er bevisst, og jeg har sett behov for å jobbe med bevisstgjøring internt for at også kvinnelige kandidater skal bli sett og vurdert.

Hun forteller at hun ofte blir presentert for kandidater til ledige lederstillinger uten en eneste kvinne.

– Har du vurdert henne, eller har du spurt henne, spør jeg gjerne da, og peker på et par gode kandidater vi har internt. Reaksjonene da er ofte overraskelse og en erkjennelse av at de overhodet ikke har tenkt på disse kvinnene. Det kan skyldes at menn i lederposisjoner har en kone med lavere utdannelse enn dem selv, kanskje jobber de deltid eller kanskje har de overhodet ikke lederambisjoner. Dermed kan det danne seg et mønster der kvinner ikke blir vurdert.Joachim Seehusen

Setter premisser

Mange toppledere har lange dager. Hos enkelte har det spredt seg en oppfatning av at Vibecke Hverven klarer å lede Sweco uten å bryte normalarbeidstiden, i hvert fall ikke med mye.

– Hvor i all verden har du det fra?

Svaret har hun selv, etter å ha tenkt seg litt om.

– Jeg forsøker alltid å spise middag hjemme om jeg ikke er på reise, derfor blir det sjelden veldig lange dager på kontoret. Som leder er jeg veldig oppmerksom på at mine handlinger er med på å sette premisser. Derfor unngår jeg helst å kontakte medarbeidere utenom vanlig arbeidstid, jeg sender ikke e-poster og forventer svar utenom normal arbeidstid og jeg ringer ikke uten at det er nødvendig. Men jeg har alltid med meg arbeid hjem, en normal arbeidsuke ligger mellom 50 og 55 timer. Jeg holder et høyt tempo, det går fort i svingene mange ganger. Jeg prøver å delegere både ansvar og myndighet, men jeg er jo interessert i så mye.

Les også: Slik blir de gode ingeniører

– Rådgivere må få mer skitt under neglene

Mangler energipolitikk

Vibecke Hverven har siden starten i 2007 sittet som medlem i det regjeringsoppnevnte Energirådet. Hun er sterkt kritisk til vår energipolitikk.

– Det er ikke utarbeidet en helhetlig energipolitikk i Norge. Det finnes ingen klart uttalte mål. Regjeringen vil nå nedsette et energiutvalg som skal lage forslag til en fremtidig energimelding for Norge. Det er bra, men skal vi lykkes med å ta de muligheter naturen har gitt oss betinger det at vi evner å handle og ikke bare utrede.

Hun mener denne mangelen på politisk lederskap er hovedårsaken til at det blir så mange konflikter knyttet til kraftutbygging, og hun tar like godt industripolitikk med i samme slengen.

– Vi har jo unike ressurser i Norge, mer enn olje, som ikke er utnyttet. Vi har blant annet sjeldne og verdifulle mineraler. Det er helt naturlig å legge industri der den kan få kraft og langsiktighet. Vi må bygge ut mer vannkraft, både for eksport og for å gi industrien gode rammevilkår. Vi har 50 % av Europas vannkraft reservoarer. Vi kan sikre oss avtaler med land som sårt trenger denne forsyningssikringen som passer så godt å kombinere med ustabil vind på land og til havs. Vi kan skape et nytt marked for effekt og balansetjenester. Som jeg har hørt andre si om Norge ”The opportunity is here now – use it or loose it Norway.

Mangler industripolitikk

For Vibecke Hverven er energipolitikk og industripolitikk to sider av samme sak og de to kan ikke sees atskilt. I en tid da de fleste aktørene i samfunnsdebatten uttaler seg som om industritiden er over, og samtlige snakker varmt om tjenesteyting taler hun fortsatt varmt om industrien og dens kår.

– Det er ikke bærekraftig at all europeisk industri skal flytte til Asia. Det går an å ha en plan for å håndtere dette.

– Og det har ikke Norge i dag?

– Nei. Norsk industri roper på forutsigbare rammer. Se hvordan vi har lyktes med oljen. Skal vi lykkes med industri, må myndighetene legge til rette for det på samme måten. Da oljevirksomheten startet, ble det satset tungt på utdanning og på forskning. Oljeindustrien har dessuten utviklet klynger som nå sammen er i stand til å gå ut og selge sine varer på verdensmarkedet. Disse erfaringene bør vi også bruke til å fremme annen industri.Joachim Seehusen

Uryddig lederskap

Manglende industri- og energipolitikk er ikke noe som kan heftes til en enkelt regjering. Hverven vil heller ikke peke på noen partier som syndebukk. Hennes kritikk rammer Stortinget som helhet.

– Det skjer for lite. Vi kan jo bare se på hva slags saker energiministeren må være opptatt av. Vi har et land så rikt på naturressurser og så har vi vært så uheldige at flere av lederne har opptrådt uryddig og blir beheftet med det slik at de ikke får ledet landet. Det går for mye tid til uryddighet.

Kritikken rammer også de politikerne som er ansvarlige for utdanning.

– Vi må tilrettelegge for våre etterkommere. Vi kan ikke bare si at Norge er en kunnskapsnasjon, vi må gjøre noe for å bli en kunnskapsnasjon. Det innebærer at vi må forbedre skole- og utdanningssystemet og ikke minst gjøre det mer inspirerende. Da jeg bodde i USA, la jeg merke til at offentlige bygg ofte var i svært dårlig forfatning mens skolene var i meget god stand og de lå gjerne på de beste tomtene. Det sier noe om hvordan de vektlegger utdanning.

Les også: Miljø i sentrum for Sweco

Les mer om: