Barn kan ha gravd fram råvarer til Ruters elbusser, men selskapet vil ikke boikotte kobolt-bussene

Ruter har analysert verdikjeden.

Barn kan ha gravd fram råvarer til Ruters elbusser, men selskapet vil ikke boikotte kobolt-bussene
Ruter har 17 busser fra Volvo, som bruker kobolt i sine batterier. Krister Sørbø/ RedInk

Ruter er i ferd med å bytte ut dieselbussene med batteribusser. Målet er å gjøre kollektivtrafikken utslippsfri innen 2028. Allerede er 115 busser, tilsvarende rundt 10 prosent av bussparken, elektriske.