OFFSHORE

Baretshavboring stoppet

Boreriggen Eirik Raude har hatt to uønskede uslipp i løpet av kort tid. Boringen er stoppet av PTIL.
Boreriggen Eirik Raude har hatt to uønskede uslipp i løpet av kort tid. Boringen er stoppet av PTIL. Bilde: OCEAN RIG
Anders J. Steensen
18. feb. 2005 - 14:20

Petroleumstilsynet, PTIL, opplyser at utslippene ikke vurderes som skadelige, men at myndighetene likevel ser meget alvorlig på hendelsene.

PTIL ser som svært viktig at forutsetningene for boring i Barentshavet overholdes, null skadelige utslipp til sjø.

"Eirik Raude" borer for Hydro i det såkalte Obelix-prospektet, et område som ligger ca 190 kilometer fra kysten, mellom Snøhvitfeltet og Bjørnøya.

Den 8. februar inntraff det første utslippet. Det var såkalte grønne kemilkalier som ikke har skadelig virkning på livet i sjøen. Det utilsiktede utslippen var 6 m 3 med vannbasert BOP-væske. Det er en væske som erstatter hydraulikkolje for å operere sikringsventilen mot utblåsninger.

Det neste utslippet inntraff onsdag 16. februar. Denne gangen var det 4 m3 med borevæske som kom ut i sjøen. Hydro bruker vannbasert borevæske og utslippet inneholdt saltlake og leire.

Årsaken var en kopling til trykkluft til et pakningselement som røk.

Hydro støtter Petroleumstilsynets pålegg. Riggoperatøren Ocean Rig må gå gjennom sine prosedyrer samt vurdere sine utslippsperrer på plattformen.

Les mer om: