Enorm operasjon: Slik jobber dataingeniørene for å holde sykehusene oppe i koronakrisen

For at både leger, sykepleiere og annet sykehuspersonale skal kunne gjøre jobben sin best mulig under koronakrisen, er de avhengige av IKT-foretakene, som Sykehuspartner og Helse Nord IKT.

Enorm operasjon: Slik jobber dataingeniørene for å holde sykehusene oppe i koronakrisen
Nye arbeidsmåter: På hovedlageret i Oslo blir alle maskinene til Helse Sør-Øst gjort klare. Koronaepidemien har fremskyndet og eskalert IT-prosjekter, og måten sykehusene jobber på kan komme til å endres for godt. Foto: Sykehuspartner

Mens landets helsepersonell står i sentrum av koronakampen, er det en gruppe som jobber bak kulissene for at legene, sykepleierne og alle andre på sykehusene får gjort det de må – nemlig dataingeniørene.