Det var ni entreprenører som meldte sin interesse for å bygge denne første delstrekningen.