NYHETER_BYGG

Avviser dobbeltrolle

Inntil mai i år satt Siri Hatlen på begge sider av bordet under behandling av byggesaker i Helsebygg.

Samtidig med styrerollen i Helsebygg, var hun også styremedlem i det rådgivende ingeniørfirmaet Interconsult.

Interconsult er sterkt involvert i sykehusutbyggingen i Trondheim. Riksrevisjonen finner grunn til å påpeke at dette kan være en uheldig dobbeltrolle, skriver Helsebygg i en pressemelding.

Hatlen mener at hun har opptrådt ryddig i saken. Hun sier til NRK Hedmark og Oppland at hun er svært opptatt av alle forhold knyttet til legitimitet, troverdighet og habilitet. Hatlen er ikke glad for kommentaren fra Riksrevisjonen.

- Jeg har opplyst gjennom protokoller i Helsebygg at jeg har sittet i dette andre styret. Det er også protokollert hvordan situasjonen er håndtert, opplyser Siri Hatlen. Hun er også styreleder i Helse Øst.