Avtale Norge New Foundland

Olje og energiminister Olav Akselsen har inngått en avtale med Newfoundlands industriminister, Mr. Kelly, om et samarbeid for å videreutvikle Newfoundlands olje- og gass industri.

Avtalen er basert på å styrke de norske selskapenes posisjon i forbindelse med utbyggingen av olje og gassfeltene på de Store banker og mot Grønlandsstredet.

– Vi har 1000- års tradisjon for å samarbeide med nordmenn. Denne avtalen stadfester dette, sa Kelly

Les mer om: