Åslaug Haga ny vindkraft-leder

–  Vindkraft vil spille en helt avgjørende rolle i omstillingen av den norske økonomien, sier Haga.

Åslaug Haga ny vindkraft-leder
Haga var leder av Senterpartiet fra 2003 til 2008. Hun har hatt tre statsrådsposter og fra 2009 til 2010 var Haga prosjektdirektør for fornybar energi i Norsk Industri (bildet). Bilde: CAMILLA AADLAND

– Jeg gleder meg til å bidra til å fortsette å utvikle norsk vindkraft, til gode for klima, miljø, og norske arbeidsplasser, sier Haga i en pressemelding.

Haga var leder av Senterpartiet fra 2003 til 2008. Hun har vært kulturminister, kommunalminister og olje- og energiminister.

Nå går hun altså inn i rollen som administrerende direktør i norsk vindkraftforening, Norwea.

–  Vindkraft vil spille en helt avgjørende rolle i omstillingen av den norske økonomien, og jeg ser frem til å tiltre, sier Haga i meldingen.

– Sterkt personlig engasjement 

 Åslaug Haga har alltid vært en ivrig forkjemper for fornybar energi, også vindkraft. I 2008 sa Haga, som da var olje- og energiminister, at «det haster å få opp flere vindkraftprosjekter».

Regjeringen hadde da et mål om 3 TWh vindkraft innen 2010, men lang saksbehandlingstid og  mangel på vindturbiner gjorde dette vanskelig.

– Vi vet at markedet er ekstremt presset, og det ligger noen utfordringer der. Vi får håpe noen ser markedet for vindkraftturbiner og at det kommer mer produksjon der, sa energiminister Haga. 

I fjor produserte norske vindkraftverk 9,9 TWh strøm. Men det ble ikke behandlet noen nye vindkraft-søknader. 

Havvind, konsesjoner og omdømme 

Styreleder Peter Aall Simonsen skriver i pressemeldingen at strategi for havvindutbygging, konsesjonsreform, bærekraft, og omdømmebygging blir derfor viktige områder for Haga og Norwea fremover.

– Haga har med sin brede erfaring fra politikk og organisasjonsliv både i Norge og i utlandet de aller beste forutsetninger for å lede Norwea og vindkraftbransjen inn i neste fase. Hun tar også med seg solid kunnskap om saksfeltet og et sterkt personlig engasjement for fornybar energi, sier Simonsen.

Haga er nå assisterende visepresident for myndighetskontakt i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling, og tiltrer ikke den nye stillingen før i midten av august. Øistein Schmidt Galaaen fungerer som administrerende direktør frem til Haga tiltrer.

Haga erstatter Øyvind Isachsen, som ledet Norwea i 14 år. Isachsen jobber nå med bærekraft i et nytt datterselskap i kommunikasjonsbyrået First House. 

Les også