SØKERLISTE

Artsdatabanken jakter på ny direktør. Her er lista over søkerne

Håper å ha på plass ny direktør i slutten av september.

Artsdatabanken har blant annet utviklet en webapplikasjon som bruker kunstig intelligens til å gjenkjenne arter. Men den første versjonen har ikke fått nok trening enda, her blir en ulv tatt for å være et rådyr.
Artsdatabanken har blant annet utviklet en webapplikasjon som bruker kunstig intelligens til å gjenkjenne arter. Men den første versjonen har ikke fått nok trening enda, her blir en ulv tatt for å være et rådyr. Foto: Eirik Helland Urke

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold, underlagt Klima- og miljødepartementet. De  blant annet ut rødlister og riskovurderer fremmede arter.