PROSJEKTER

Arkeologene skal lete etter fornminner i E10-traseen

I sommer skal rundt 30 arkeologer undersøke det som blir veglinja til E10 Hålogalandsvegen. Og neste sommer. Og sommeren etter det.

arkeologer
arkeologer Foto: Ole-Andre Helgaas
8. apr. 2020 - 18:31

Det er store landområder som er gjenstand for de arkeologiske undersøkelsene, som arkeologene fra Norges arktiske universitetsmuseum skal gjennomføre denne sommeren og de to neste. I år vil utgravningene pågå i hovedsak fra Tjeldsundbrua og sørover mot Hårvik samt ved Steinsland og Kåringen.

Sæter med Hårvika forut. Her skal høyspentledninger flyttes. Bildet er tatt under en tidligere befaring. <i>Foto:  Ole-Andre Helgaas</i>
Sæter med Hårvika forut. Her skal høyspentledninger flyttes. Bildet er tatt under en tidligere befaring. Foto:  Ole-Andre Helgaas

Før granskingen kan starte må imidlertid linja ryddes for vegetasjon, og Statens vegvesen vil i løpet av kort tid signere kontrakt for dette arbeidet, forteller prosjektleder Reidar Johansen.

Det var Sæteråsen Maskin AS som vant anbudskonkurransen, og kontrakten omfatter bygging av anleggsvei frem til utgravningsstedene og avdekking av disse. I tillegg skal de etablere et riggområde på Rødskjær hvor det skal settes opp en boligrigg.

Statens vegvesen har også tildelt kontrakten for brakker til boligrigg og feltbrakker til X-Maskinutleie AS. Anleggsarbeidene er ventet å starte i løpet av april, slik at området er klart når arkeologene ankommer i juni.

Aller første del av enderekkverket til Hangarbrua er kappet.
Les også

Brua lages av deler fra oljeplattform – vedlikeholdsfri i 100 år

Grunnerverv pågår

Parallelt med at det nå begynner å jobbes ute i veilinja, jobber Statens vegvesen med erverv av grunn. Områdene arkeologene trenger tilgang til prioriteres først. I løpet av 2020 og 2021 vil rundt 500 grunneiere i området bli kontaktet.

Et annet viktig forberedende tiltak er flytting av høyspentlinjer som kommer i konflikt med veien. Dette arbeidet vil pågå i årene frem mot byggestart.

For tiden jobbes det med etablering av en ny høyspentlinje på strekningen Lødingen–Kåringen, som vil forsterke forsyningskapasiteten.

Den fem kilometer lange brua over Bjørnafjorden er en sentral del av Hordfast-planene.
Les også

Har brukt over to milliarder på planleggingen – ble vraket

Forutsetter stortingsproposisjon

Bildet er tatt i Hårvika i retning Kongsvik. Høyspentlinja som kan skimtes over bebyggelsen, må flyttes for å gi plass til Hålogalandsvegen. <i>Foto:  Ole-Andre Helgaas</i>
Bildet er tatt i Hårvika i retning Kongsvik. Høyspentlinja som kan skimtes over bebyggelsen, må flyttes for å gi plass til Hålogalandsvegen. Foto:  Ole-Andre Helgaas

E10 Hålogalandsvegen er planlagt som et offentlig/privat samarbeid, OPS, omtalt i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP). Statens vegvesen har forberedt utlysning av kontrakten høsten 2020.

Det forutsetter imidlertid at bevilgning og igangsetting vedtas gjennom en bompengeproposisjon i Stortinget. Forslag til proposisjon ble oversendt Samferdselsdepartementet i desember i fjor.

Bevilgningen til arbeidet som pågår nå er gitt over statsbudsjettet. I 2020 er det satt av 120 millioner kroner til forberedende arbeid.

Område hvor utglindningen av elvebredden har fortsatt etter at uværet Hans sist høst forårsaket ras.
Les også

Vegvesenet: : Tar grep etter ny skredfare

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.