– Det skal også legges asfalt for ny E18 på Varoddsiden, forklarer hovedbyggeleder i Statens vegvesen, Rune Galteland, i meldingen.

Han forklarer også at det blir montering av stålbru fra den nye betongbrua og ned til Søm, og montering av brufuge på Sømsiden. Det blir også en del vann- og avløpsarbeider på Sømssiden, men ingen store trafikkomlegginger er planlagt i Varoddbruprosjektet i april.

Les også

Mot normalisering på prosjektkontoret

Medarbeiderne på prosjektkontoret i Narviga i Kristiansand følger helsemyndighetenes anbefalinger og de interne anbefalingene om tiltak mot korona-smitte.

Fremover vil de, i tråd med arbeidsgivers anbefalinger, planlegge og forberede seg på at flere etter hvert kan komme tilbake på sine vante arbeidsplasser.

Les også