MILJØ

Åpner nasjonalpark der hvor oljelekkasjen fra Full City gjorde størst skade

Selv om Jomfruland blir nasjonalpark, kan sommergjester fortsatt bade i sjøen og denne kulpen som blir kalt «badekaret.
Selv om Jomfruland blir nasjonalpark, kan sommergjester fortsatt bade i sjøen og denne kulpen som blir kalt «badekaret. Bilde: Erik Johansen, NTB Scanpix

Søndag åpner to nye nasjonalparker under vann: Jomfruland i Kragerø og Raet i Aust-Agder.

Bare to prosent av Jomfruland nasjonalpark ligger over vann. Resten er sjøbunn med tareskog og ålegresseng. Like sør ligger Raet nasjonalpark, som er 99 prosent under vann. At naturen ligger under vann, betyr ikke at ikke den er viktig, forklarer nasjonalparkforvalter i Jomfruland, Morten Johannessen.

– Her er store arealer med rike naturtyper, som store tareskoger og viktige oppvekstområder for fisk. Det er ganske grunt og rikt på sjøfugl, sier Johannessen.

– Jomfruland er også kjent for mange fuglearter. Så langt er det registrert 318 forskjellige fuglearter og tallet øker for hvert år som går, forteller parkforvalteren. Han skryter også av øyas eikeskog.

– Gamle, hule eiker er et eldorado for sopp- og billearter.

Vern for framtiden

Jomfruland nasjonalpark ligger på ytre delen av kysten i Kragerø fra Bamble i nord til Risør i sør. Det er nettopp her den største skaden kom da lasteskipet Full City grunnstøtte i 2009, og mesteparten av lasten på 1.120 tonn olje lekket ut.

Målet med nasjonalparken er å forebygge store skader på naturen i framtiden, forteller forvalteren.

Full City-forliset

  • Lørdag 31. juli 2009 havarerte det kinesiske lasteskipet Full City ved Såstein utenfor Langesund i Telemark.
  • Til sammen lakk det ut om lag 300 kubikkmeter olje. En kyststrekning på 75 kilometer mellom Nevlunghavn i Vestfold og Lillesand i Aust-Agder ble tilgriset av tungolje.
  • Opprydningsaksjonen ble ledet av Kystverket, og kostet det påfølgende året 230 millioner kroner.
  • Strendene er renset for 2700 tonn oljebefengt avfall. Om lag 18.000 dagsverk er benyttet i aksjonen.
  • Mellom 2000 og 2500 sjøfugl døde som følge av oljeutslippet. Ærfuglene ble hardest rammet.

– Den tradisjonelle bruken av området kan fortsette som før, med fisking, båtturer og bading. Men det vil ikke være mulig å starte taretråling eller legge oljeledninger eller bygge vindkraftverk her, forklarer Johannessen.

Han håper nasjonalparkene ved Oslofjorden kan bidra til å få tilbake kysttorsken og stoppe tilbakegangen av andre fiskebestander i området.

Åpner søndag

Arbeidet med å opprette nasjonalparkene ble startet av Stoltenberg-regjeringen, og vedtatt i desember. Søndag står klima- og miljøminister Vidar Helgesen for den offisielle åpningen på rullesteinsstranden på Jomfruland, sammen med en rekke lokalpolitikere.

– Dette er en dag vi har sett fram til. I arbeidet med nasjonalparken møtte vi noen uklarheter som ble løst med god vilje lokalt, noe vi er glade for, sier fylkesmann i Telemark, Kari Nordheim-Larsen.

Jomfruland er den eneste nasjonalparken med en større, fast bosetting midt i. Mange av de fastboende var skeptiske i da arbeidet med å få opprettet en nasjonalpark startet i 2013, men det har snudd litt, forteller Johannessen.

– Det er ikke noe hallelujastemning, men det er en generelt positiv holdning, sier han.

1530 sommerfuglarter

Søndag åpner også Raet nasjonalpark, som ligger langs kysten av Grimstad, Arendal og Tvedestrand i Aust-Agder. Av 607 kvadratkilometer er det bare åtte som ligger over vann, men der er det tilgjengjeld både et rikt fugleliv, og det er registrert 1530 sommerfuglarter.

Norge har 46 nasjonalparker, inkludert Raet, Jomfruland og sju områder på Svalbard.

Nasjonalparker kan brukes til tur, jakt, fiske og andre aktiviteter som ikke skader verneverdiene. Naturreservat er en strengere vernekategori, mens landskapsvernområder er mindre strengt.

August 2009:   Full City trekkes av grunnen ved Såstein, og   slepes til kai i Bamble.
August 2009:  Full City trekkes av grunnen ved Såstein, og slepes til kai i Bamble. Foto: Foto: LN-HTD/Kystverket